HELSENORGE

Terapiavdelingen

Terapiavdelingen består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og logopeder som gir tilbud til alle sykehusets somatiske avdelinger. Vi gir pasientene behandling/opptrening etter sykdom, skade eller operative inngrep - individuelt og/eller i grupper. Vi deltar i utredning og diagnostisering, sørger for oppfølging i hjemkommune ved behov og underviser og veileder pasienter, pårørende og annet helsepersonell. Terapiavdelingen tilbyr også praksisplasser til studenter, turnuskandidater og hospitanter.

Fant du det du lette etter?