Terapiavdelingen

Terapiavdelingen består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og logopeder som gir tilbud til alle sykehusets somatiske avdelinger. Vi gir pasientene behandling/opptrening etter sykdom, skade eller operative inngrep - individuelt og/eller i grupper. Vi deltar i utredning og diagnostisering, sørger for oppfølging i hjemkommune ved behov og underviser og veileder pasienter, pårørende og annet helsepersonell. Terapiavdelingen tilbyr også praksisplasser til studenter, turnuskandidater og hospitanter.

Les mer om Terapiavdelingen

Terapiavdelingen

Ergoterapi

Ergoterapeuter har fokus på selvstendighet i dagliglivet. Vi bruker ofte kjente aktiviteter både i kartlegging og som trening.
Vi gir pasientene behandling/opptrening etter sykdom eller skade og deltar i utredning/kartlegging, henviser for oppfølging i hjemkommune ved behov. Vi underviser og veileder pasienter, pårørende og annet helsepersonell, og tilbyr praksisplasser til studenter og hospitanter.

Fysioterapi

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial.
Vi gir sykehusets pasienter behandling/opptrening etter sykdom, skade eller operative inngrep - individuelt og/eller i grupper. Vi deltar i utredning og diagnostisering, hjelper til med oppfølging i hjemkommune ved behov, og underviser og veileder pasienter, pårørende og annet helsepersonell.

Fysioterapeutene har vaktbemanning, og gir kvelds- og helgebehandling til pasienter med spesielle behov.

Logopeditjenesten

Logopedtjenesten deltar i kartlegging og diagnostisering, lærer opp og behandler voksne pasienter med behov for logopediske tjenester etter sykdom og/eller skade. Tjenesten er hovedsakelig knyttet opp til slag-/nevrologisk avdeling.
Vi samarbeider også tverrfaglig, gir informasjon til pårørende og ordner videre melding til hjemkommunen om det er behov for mer hjelp, og tilbyr praksisplasser til studenter og hospitanter. I tillegg har vi internundervisning om afasi og om spise- og svelgeproblemer, og overfører kompetansen til førstelinjetjenesten.

Sosionomtjenesten

Sosionomtjenesten gir tilbud til pasienter og pårørende i somatiske avdelinger.
Vi gir pasienter og pårørende råd og veiledning i økonomiske, sosiale og juridiske problemstillinger som oppstår ved sykdom og skade. Vi gir praktisk hjelp til å søke eller ta kontakt med ulike instanser utenfor sykehuset. Ved behov hjelper vi til med oppfølging i hjemkommunen og underviser og veileder pasienter, pårørende og  helsepersonell.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vestbygget, U-etasjen (bak kantinen), Fysioterapi
Telefon
51 51 83 18
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Vestbygget
Besøksadresse
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger(Kart)

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Kart

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS
Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS ligger om lag en times kjøring fra Stavanger. Nærmeste togstasjon er Egersund stasjon. Fra sentrum kan du ta buss eller drosje.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Håndleddsbrudd, øvelser etter behandlinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/handleddsbrudd-ovelser-etter-behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandling
Videokonsultasjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/videokonsultasjonVideokonsultasjonVVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjon

Pusterommethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/terapiavdelingen/pusterommetPusterommet

Fant du det du lette etter?