HELSENORGE

Nevrofysiologisk seksjon

Nevrofysiologisk seksjon er en poliklinikk som utfører undersøkelser som EMG, EEG, polysomnografi, evoked potensials og termotest.

Fant du det du lette etter?