Øyeavdelingen

Øyeavdelingen tilbyr de fleste diagnostiske undersøkelser og kirurgiske behandlinger innen øyefaget.

 

Les mer om Øyeavdelingen

Øyeavdelingen

Med unntak av akutte skader, er det nødvendig med henvisning fra øyespesialist eller fastlege for å bli tatt imot til utredning hos oss. Spesialhenvisninger blir prioritert.

Om øyeavdelingen

Vi er 57 ansatte fordelt på forskjellige yrkesgrupper: 17 leger, 13 sykepleiere, én hjelpepleier, åtte operasjonssykepleiere, tre ortoptister, tre teknikere og ti sekretærer. Avdelingen driver med forskning og opplæring.
 
I løpet av ett år er det omtrent 28 000 pasienter innom øye poliklinikk. Til sammen utføres det rundt 3400 operasjoner i året. Av disse er cirka 2000 cataractoperasjoner og de resterende 1400 er fordelt på blant annet operasjoner som strabisme, maculahull, glaucom, dermatochalaze, pterygium og amotio.Til enheten er det òg tilknyttet tre ortoptister. Ortoptistene undersøker voksne og barn med skjele- og samsynsproblemer, og driver også forberedelse av disse pasientene i forkant av kirurgi - i tett samarbeid med leger.

Det er 12 sykepleiere og én hjelpepleier som arbeider ved dagkirurgi/poliklinikk. Noe av det sykepleier har ansvar for er: diabetesklinikk i samarbeid med lege, tar kontrastsundersøkelser (angio), fotografering av alle deler av øyet, ulike forberedelser før legetime, synsfelt-undersøkelser, trykkmålinger, fjerne sting, hjelp med og opplæring med øyeprotese, forberedelse til operasjon og oppvåkning, injeksjonsklinikken.

Ved kontorseksjonen er det tilknyttet ti sekretærer med avdelingsleder.  Det er fem helsesekretærer som er med på injeksjonsklinikken og tar OCT (bilde av netthinnen).


Okuloplastisk kirurgi - øyekirurgi

De vanligste sykdommene behandlet ved okuloplastisk seksjon er som følger:

Chalasion (også kalt sti)

Betennelse i øyelokkets talgkjertel. Presenterer seg som en betent kule i øyelokket. Behandles med salve og/eller dråper i første omgang. Dersom kulen vedvarer, må den fjernes kirurgisk ved å lage et lite snitt på insiden av øyelokket.

Ektropion (utovervenning av øyelokk)

Stort sett er det nedre øyelokk som vrenger seg ut. Forekommer oftest hos eldre pga økt slapphet i hud og øyemuskler. I sjeldne tilfeller skyldes tilstanden arrdannelse i øyelokkets området eller lammelse av ansiktsnerven. Ektropion gir økt tåreflod og stadig tilbakevennende øyekatarr. Behandles kirurgisk ved å stabilisere øyelokket.

Entropion (inovervenning av øyelokk slik av øyevippene kommer i kontakt med øye og irriterer hornhinnen):

Forekommer oftest hos eldre som følge av aldersforandringer i vevet (hud og muskler) rundt øye. Entropion gir symptomer i form av ruskfølelse, økt tåreflod og hornhinnesår. Behandles kirurgisk ved å stabilisere øyelokket.

Trikiasis (feilstilling av øyevippene på øyelokk som krøller seg mot hornhinne og forårsaker irritasjon og sårdannelse):

Feilstilte øyevipper nappes vekk ved hjelp av kauterisering (brenning).

Tumor (svulst):

Tumor kan være både godartet og ondartet. Hos de fleste pasientene tar vi først biopsi, altså en liten prøve fra svulsten. Etter svar fra vevsundersøkelse planleger vi operasjon for å fjerne svulsten. Operasjonsmetode vurderes individuelt og er avhengig av størrelse, sort og beliggenhet av svulsten.

Ptose (nedhengende øvre øylokk pga svakhet av muskel eller dens sene som løfter øyelokk):

Ptose kan være medfødt, kan komme med alderen eller er et symptom ved visse nervelidelser. Dersom ptosen fører til synsmessige problemer, behandles den kirurgisk ved å løfte øyelokket.

Tåreveisproblematikk:

Stor del av våre pasienter kommer med rennende øyne. Vi sonderer da tårekanalen og dersom tårekanalen er tett, legger vi inn et dren. Øyeavdelingen samarbeider med ØNH avdelingen når det gjelder mer omfattende tåreveisoperasjoner. Pasienter plaget med tørre øyne får innsatt tårepropper i tårepunktene (ved begynnelsen av tårekanalen).

Pterygium (innvekst av slimhinne inn i og over hornhinne):

Presenterer seg som en rød knute på det hvite på øyet. Dersom pterygium gir symptomer (irritasjon eller forstyrrelse av syn), fjernes det kirurgisk.

Dermatochalase (Løs hud på øvre eller nedre øyelokk):

Dersom hudoverskudd legger seg over øyelokkskanten og innskrenker sidesynet, fjernes huden kirurgisk.


Merk!

Øyeavdelingen utfører ikke operasjoner av øyelokk på kosmetisk grunnlag. Pasienter som ikke oppfyller medisinske krav til operasjon er anbefalt å ta kontakt med privat virksomhet.


 


 

Kontakt

Oppmøtested
Like ved Kilden kjøpesenter (omlag 10 minutters gange fra SUS Våland). Bruk egen inngang som ligger i en smal gate som går mellom Torgveien 21 og 25.
Telefon
Poliklinikk: 47905759 | Operasjon: 47901359
E-post
Postadresse
Helse Stavanger HF
Postboks 8100
4068 Stavanger
Torgveien 25
Besøksadresse
Torgveien 25, 4016 Stavanger(Google maps)

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Parkering Torgveien

​Det er parkering i underetasjen i dagkirurgibygget som ligger rett ved siden av øyeavdelingen, og på baksiden av øyeavdelingsbygget (betalingsautomat). Pårørende og ledsagere kan også bruke parkeringsmulighetene som er i området rundt øyeavdelingen. Alle parkeringsplasser krever betaling.

Dagkirurgisk avdeling Hillevåg er i Torgveien 21 A, like ved Kilden handlesenter.

Kart over området (utskriftsvennlig versjon)

Parkering øyeavdelingen

​Vi anbefaler at pårørende og ledsagere bruker parkeringsmulighetene som er i området rundt øyeavdelingen.

Det finnes parkeringsplasser på baksiden av øyeavdelingen, og i kjelleren ved senter for dagkirurgi.

Alle parkeringsplasser krever betaling. 

  • Ord og uttrykk

    Her finner du de mest benyttede ord og uttrykk.                         

  • Injeksjon i øyet

    Ved ulike tilstander med hevelse på netthinnen kan det forekomme ødeleggelse av sentralsynet og synstap. Dette kan i noen tilfeller behandles med regelmessige injeksjoner inn i øyet av et stoff som demper hevelsen.

Betennelse i øyets bindehinnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/betennelse-i-oyets-bindehinneBetennelse i øyets bindehinneBØyekatarr - konjunktivittØyekatarr - konjunktivittØyekatarr - konjunktivittØyekatarr - konjunktivittEMPTY
Betennelse på hornhinnenhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/betennelse-pa-hornhinnenBetennelse på hornhinnenBBetennelse på hornhinnenBetennelse på hornhinnenBetennelse på hornhinnenBetennelse på hornhinnenEMPTY
Grønn stær (glaukom)https://helse-stavanger.no/behandlinger/gronn-ster-glaukomGrønn stær (glaukom)GGrønn stærGrønn stærGrønn stærGrønn stærEMPTY
Grå stær (katarakt) operasjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/gra-ster-katarakt-operasjonGrå stær (katarakt) operasjonGGrå stær (katarakt) - operasjonGrå stær (katarakt) - operasjonGrå stær (katarakt) - operasjonGrå stær (katarakt) - operasjonEMPTY
Hengende øvre øyelokk, operasjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/hengende-ovre-oyelokk-operasjonHengende øvre øyelokk, operasjonHHengende øyelokk: operasjon (ptose)Hengende øyelokk: operasjon (ptose)Hengende øyelokk: operasjon (ptose)Hengende øyelokk: operasjon (ptose)EMPTY
Hengende øyelokkhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/hengende-oyelokkHengende øyelokkHHengende øyelokkHengende øyelokkHengende øyelokkHengende øyelokkEMPTY
Innovervrengt nedre øyelokk, operasjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/innovervrengt-nedre-oyelokk-operasjonInnovervrengt nedre øyelokk, operasjonIEntropionEntropionEntropionEntropionEMPTY
Intraviteral injeksjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/intraviteral-injeksjonIntraviteral injeksjonIintravitreal injeksjon (IVI)intravitreal injeksjon (IVI)intravitreal injeksjon (IVI)intravitreal injeksjon (IVI)EMPTY
Kuldebrillehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/kuldebrilleKuldebrilleKKuldebrillebehandlingKuldebrillebehandlingKuldebrillebehandlingKuldebrillebehandlingEMPTY
Makulahull (hull i den gule flekken) - Operasjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/makulahull-hull-i-den-gule-flekken-operasjonMakulahull (hull i den gule flekken) - OperasjonMMakulahull - operasjonMakulahull - operasjonMakulahull - operasjonMakulahull - operasjonEMPTY
Måling av syn med autorefraktorhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/maling-av-syn-med-autorefraktorMåling av syn med autorefraktorMMåling av syn med autorefraktorMåling av syn med autorefraktorMåling av syn med autorefraktorMåling av syn med autorefraktorEMPTY
Operasjon for innvekst på hornhinnenhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/operasjon-for-innvekst-pa-hornhinnenOperasjon for innvekst på hornhinnenOOperasjon for innvekst på hornhinnenOperasjon for innvekst på hornhinnenOperasjon for innvekst på hornhinnenOperasjon for innvekst på hornhinnenEMPTY
Overflødig hud på øyelokket, operasjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/overflodig-hud-pa-oyelokket-operasjonOverflødig hud på øyelokket, operasjonOOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjonOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjonOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjonOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjonEMPTY
Trykkmåling av øyethttps://helse-stavanger.no/behandlinger/trykkmaling-av-oyetTrykkmåling av øyetTTrykkmåling av øyeTrykkmåling av øyeTrykkmåling av øyeTrykkmåling av øyeEMPTY
Undersøkelse av blodsirkulasjon i netthinnen ved fluoresceinangiografihttps://helse-stavanger.no/behandlinger/undersokelse-av-blodsirkulasjon-i-netthinnen-ved-fluoresceinangiografiUndersøkelse av blodsirkulasjon i netthinnen ved fluoresceinangiografiUFluoresceinangiografiFluoresceinangiografiFluoresceinangiografiFluoresceinangiografiEMPTY
Undersøkelse av nervefiberlagets tykkelse ved bruk av OCThttps://helse-stavanger.no/behandlinger/undersokelse-av-nervefiberlagets-tykkelse-ved-bruk-av-octUndersøkelse av nervefiberlagets tykkelse ved bruk av OCTUOCT (optical coherence tomography)OCT (optical coherence tomography)OCT (optical coherence tomography)OCT (optical coherence tomography)EMPTY
Utovervrengt nedre øyelokk, operasjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/utovervrengt-nedre-oyelokk-operasjonUtovervrengt nedre øyelokk, operasjonUEktropionEktropionEktropionEktropionEMPTY
Våt aldersrelatert makuladegenerasjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/vat-aldersrelatert-makuladegenerasjonVåt aldersrelatert makuladegenerasjonVAldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)EMPTY
Øyedryppinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/oyedryppingØyedryppingØØyedryppingØyedryppingAugedryppingØyedryppingEMPTY

Injeksjonsklinikkenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/oyeavdelingen/injeksjonsklinikkenInjeksjonsklinikken
Operasjonsavdelingen øyehttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/oyeavdelingen/operasjonsavdelingenOperasjonsavdelingen øye
Ortoptist poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/oyeavdelingen/ortoptist-poliklinikkOrtoptist poliklinikk
Øye poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/oyeavdelingen/oye-poliklinikkØye poliklinikk

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.