Allergisenteret

Vi ønsker å forbedre livskvaliteten og forhindre mer alvorlige symptomer hos pasienter med allergiske lidelser.

For å imøtekomme den voldsomme økningen og pasientenes behov, utreder og behandler vi ved allergisenteret ulike allergiske plager. Her vil du få et tverrfaglig tilbud samlet på ett sted. Allergisenteret holder til ved hudavdelingen og har fagpersoner innen både hud, lunge og øre/nese/hals.

Les mer om Allergisenteret

Allergisenteret

40 % av befolkningen får allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet, og nærmere en million nordmenn har pollenallergi. Forekomsten av astma øker i Norge. 25 % av barna i Norge har eller har hatt astma innen fylte 16 år, og 8 prosent av den voksne befolkningen i Norge har astma. Kontakteksem og yrkesbetinget eksem medfører stor sykelighet og arbeidsfravær. 10 % av befolkningen rammes av kontakteksemer. 20 % av barn utvikler atopisk eksem tidlig i livet, og 15% av befolkningen utvikler elveblest på et eller annet tidspunkt.

Hos oss kan du blant annet få utført følgende tester:

Spirometri: Viser hastighet og mengde med luft ved inn- og utånding

Provokasjonstester: Metakolinprovokasjon - innånding av damp som kan provosere frem astma

Allergitesting - Luftveisallergier

Allergivaksinering

Acetylsalicylsyre intoleranse

Allergitesting - hudallergier

Kontakt

Oppmøtested

Allergisenteret finner du i andre og tredje etasje i "Prixbygget".
Våland.
Logg inn for å endre time

Telefon
51 51 30 10
mandag - fredag 07.30-11.00 og 12.00-14.30

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Praktisk informasjon

Røykfritt sykehus

​Alle sykehusområdene i Helse Stavanger er røykfrie. Det er likevel laget noen røykeområder som pasienter kan bruke. Disse områdene er merket.
Røyking utenfor sykehusets innganger er ikke tillatt, med unntak av ett område utenfor hovedinngangen. Her er det satt opp et eget røykeskur.
Vi ber om at røykeforbudet blir respektert av hensyn til pasienter. Det er en utfordring at mange stiller seg utenfor inngangene og røyker. Dette gjør det vanskelig for alle de som ikke tåler tobakksrøyk. Vis hensyn!​​​
Røykfritt sykehus handler om å gi de ansatte et trygt arbeidsmiljø, beskytte pasienter, besøkende og ansatte fra tobakksrøyk, og gi hjelp til ansatte og pasienter så de kan slutte å røyke.​

Allergitest (prikktest)https://helse-stavanger.no/behandlinger/allergitest-prikktestAllergitest (prikktest)AAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktest
Allergiutredning hos hudspesialist, voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/allergiutredning-hos-hudspesialist-voksneAllergiutredning hos hudspesialist, voksneAAllerg - iutredning hos hudspesialist, voksneAllerg - iutredning hos hudspesialist, voksneAllerg - iutredning hos hudspesialist, voksneAllerg - iutredning hos hudspesialist, voksne
Allergiutredning hos lungespesialist, voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/allergiutredning-hos-lungespesialist-voksneAllergiutredning hos lungespesialist, voksneAAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksne
Allergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksnehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/allergiutredning-hos-ore-nese-halsspesialist-voksneAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAAllergi - utredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergi - utredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergi - utredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergi - utredning hos øre-nese-halsspesialist, voksne
Astmahttps://helse-stavanger.no/behandlinger/astmaAstmaAAstmaAstmaAstmaAstma
Lungefunksjonsmålinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/lungefunksjonsmalingLungefunksjonsmålingLLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmåling