Operasjonsavdelingen

Operasjonsavdelingen er en stor og sammensatt avdeling som ivaretar viktige funksjoner knyttet til den kirurgiske virksomheten ved sykehuset. Diagnostikk, kirurgisk utstyr og teknikker er i stadig utvikling og har medført at stadig flere pasienter får et dagkirurgisk tilbud. Dyktige fagpersoner bidrar til å skape trygghet og omsorg for pasientene i et høyteknologisk, og for dem, et muligens uvant miljø.

Les mer om Operasjonsavdelingen

Operasjonsavdelingen

Operasjon syd

Operasjon syd er den største av våre operasjonsavdelinger og består av flere seksjoner innenfor fagfeltene, ortopedi og generell kirurgi.
 Generell kirurgi omfatter blant annet operasjoner innen kar/thorax, mage/tarm, urologi og gynekologi. Det foregår et bredt spekter av større og mindre operasjoner ved bruk av stadig mer komplisert og krevende utstyr. Avdelingen stiller derfor med faglig dyktige og kompetente medarbeidere for å ivareta pasientene på best mulig måte. Vi utfører både planlagte og akutte operasjoner.

Operasjon øst

Ved operasjon øst utføres kirurgiske inngrep innen øre-nese-halskirurgi, oralkirurgi, hånd- og plastkirurgi. Mange av inngrepene uføres som dagkirurgi.
Dette betyr at operasjon, mobilisering og hjemreise skjer på samme dag. Dagkirurgi er et trygt alternativ til sykehusinnleggelse. Enkelte inngrep krever sykehusinnleggelse, av kortere eller lengre varighet. Inngrepene foregår både i lokalbedøvelse og narkose. Avdelingen vektlegger kvalitet, service og pasientsikkerhet overfor våre pasienter, som består av både voksne og barn som har behov for vår kompetanse.

Sterilsentralen

Sterilsentralen er en del av operasjonsavdelingen og ligger i T-etasjen i sydbygget. Det er små satellitter enkelte steder, som i operasjonsavdelingen til øre-nese-hals og hos dagkirurgien i Hillevåg. Sterilisering av instrumenter har alltid vært operasjonssykepleiernes oppgave. Derfor er det alltid en operasjonssykepleier som er faglig ansvarlig for sterilsentralen. Alle operasjonssykepleierne har en praksisperiode i sterilsentralen som en del av utdanningen sin. Sterilsentralen utdanner egne teknikere som gjør steriliseringsoppgavene.

Kontaktinformasjon: sterilsentralen@sus.no  


 


Til deg som skal opereres

Barn - hva er narkose

Kontakt

Dagkirurgisk avdelinghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/operasjonsavdelingen/dagkirurgisk-avdelingDagkirurgisk avdeling