Poliklinisk brystkreftbehandling flytter til Hillevåg

Behandlingen av rundt 250 brystkreftpasienter i måneden skal bli enda bedre i helt nye lokaler i Hillevåg. Hele brystkreftforløpet er flyttet og fysisk samlet i Torgveien 21. Poliklinisk brystkreftbehandling får nye og fleksible lokaler for både pasienter og medarbeidere.

Det har vært mange involvert i logistikken for å flytte brystkreftbehandlingen til Hillevåg.

– Jeg er helt imponert over medarbeiderne. De har strukket seg ekstra langt i denne perioden, også utenom jobb. Det sier litt om kvaliteten til de som jobber her! Dette vil de og dette er viktig, sier Tove Hausvik Alfsvåg, avdelingssjef på avdeling for blod- og kreftsykdommer (ABK).

Tove Hausvik Alfsvåg og Ragnhild Sviland. Foto.

Det er rundt 250 pasienter i måneden som mottar behandling for brystkreft på ABK. Alle pasientene som trenger det, får behandling ved ABK. Det medfører at de ansatte må jobbe mye.

– Hvis vi kan og har tid så hjelper vi hverandre. Å innarbeide og bygge opp denne kulturen har vi jobbet med over lang tid, sier Alfsvåg.

Det er bare noen minutter å gå fra Torgveien og opp til kreftbygget, så de vil fortsette det gode samarbeidet med pasientforløpene i ABK.

Kreftbygget ble for lite

Kreft er den pasientgruppen som vokser mest, både med nydiagnostiserte og pasienter med tilbakefall. Kreftbygget på Våland har hatt svært stor pasientvekst de siste årene. Det var derfor helt nødvendig å flytte en pasientgruppe til Hillevåg. Med åpning av nye lokaler vil forutsetningene være bedre for å ivareta pasienter og pårørende, både på Våland og i Hillevåg.

– Vi får mulighet til å tilby eget rom for de pasientene som trenger det sammen med sine pårørende. Det var en utfordring på Våland da det altfor mange pasienter på samme arelaet, sier avdelingssykepleier Ragnhild Sviland.

– De nye lokalene vil gjøre det lettere å ivareta taushetsplikten og kommunikasjonen mellom behandler og pasient, sier Sviland.

Sort og trefarget klokke på hvit vegg. Foto.

Utredning, behandling og oppfølging samles ett sted

I Torgveien 21 er allerede brystdiagnostisk senter (BDS) og bryst- og endokrin kirurgisk seksjon samlokalisert. Etter at pasienten har vært til utredning hos BDS og fått eventuell kirurgi har de en felles tverrfaglig samtale med poliklinikken. Deretter henvises pasientene over til dagbehandling ved ABK poliklinikk Hillevåg. Selve behandlingen varer for mange i over ett år.

Noen få pasienter får strålebehandling før de opereres. For blodprøver og strålebehandling skal pasientene fortsatt møte på Våland.

Les mer om utredning, behandling og oppfølging av brystkreft på helse-stavanger.no

– Pasientene opplever brystkreftforløpet som en enhet selv om vi er organisert forskjellig. Pakkeforløpene og organiseringen bidrar til at pasienten opplever trygghet i forløpet. Den årlige brukerundersøkelsen vår bekrefter også dette, forteller Alfsvåg.

– Vi jobber kontinuerlig for at pasientene skal kjenne seg godt ivaretatt og oppleve en trygghet for at behandlingen de får er riktig, og at den gis til riktig tid. Det har vært en stor utfordring å tilrettelegge for å unngå fristbrudd på ABK, men med en enorm innsats fra alle yrkesgrupper, har vi til nå klart å unngå det, sier hun.

"Mange pasienter trekker fram viktigheten av det mellommenneskelige og relasjonelle. Ut fra svarene ser en at de aller fleste pasientene har en opplevelse av å bli sett, hørt og tatt på alvor, og at de har tillit til sykehuset."

Pasienterfaringer. Resultater etter lokale undersøkelser høsten 2016 (pdf)