HELSENORGE

Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk

MTI leverer tjenester innen medisinsk teknologi og informatikk til hele SUS-organisasjonen, og forvalter en utstyrspark på omtrent 8.500 enheter verdt i underkant av 1 mrd kroner. Vi ivaretar utstyret gjennom hele prosessen fra anskaffelse til avhending, og våre ansatte opprettholder en høy kompetanse gjennom generelle og utstyrsspesifikke kurs.

Fant du det du lette etter?