Om screening

Screening kan defineres som masseundersøkelse med en metode som har evne til å oppdage ikke-klinisk erkjennbar sykdom. Screeningstester skiller personer som trolig har sykdommen fra dem som trolig ikke har den aktuelle sykdommen.

En screeningstest kan ikke gi noen diagnose. Personer med positive funn må utredes videre og eventuelt behandles.

I 1994 ble det besluttet å starte organisert mammografiscreening i fire fylker for kvinner i alderen 50-69 år. Rogaland, Hordaland, Akershus og Oslo ble valgt som prøvefylker. I 1995 startet mammografiscreeningen i Rogaland med en screeningsstasjon på gamle Stavanger sjukehus og en på Haugesund sjukehus. Brystdiagnostisksenter ble lokalisert til SUS (daværende SiR) – vi var altså med fra starten av Mammografiprosjektet. Det er nå landsdekkende og kalles Mammografiprogrammet. Hovedmålet for Mammografiprogrammet er å redusere dødeligheten av brystkreft med 30 prosent blant de inviterte.
Screeningstilbudet gis til alle kvinner i aldersgruppen 50-69 år. Kvinnene blir innkalt hvert annet år og det tas to bilder av hvert bryst.

Hva skjer på screeningsstasjonen?

Kvinnen blir først tatt inn til "intervju". Vi forklarer hva vi skal gjøre og hvordan Mammografiprogrammet fungerer. Vi informerer om at det kommer svarbrev etter to-tre uker. Brystene blir inspisert, og alle oppfordres til selvundersøkelse. Det poengteres at dersom hun innkalles til etterundersøkelse, er ikke det ensbetydende med at det er noe galt med brystene.
På mammografirommet møter hun to radiografer som tar to bilder av hvert bryst. Etter at bildene er tatt, kan damen kle seg og gå. Bildene sendes automatisk til brystdiagnostisksenter for tydning.

Hva skjer på brystdiagnostisksenter, SUS?

Bildene tas frem på datamaskiner og granskes med eventuelle gamle bilder til sammenligning. De blir gransket av to radiologer (røntgenleger) uavhengig av hverandre. Etter denne førstetydningen blir legene enige om hvem som trenger videre undersøkelse. Kvinnene som blir etterinnkalt (selektert) får time til undersøkelse på brystdiagnostisksenter. Her blir det tatt ekstra bilder, eventuelt ultralyd og celle- eller vevsprøve om radiologen finner dette nødvendig. De som det tas prøver av, får time hos kirurg uken etterpå for å få svar på prøven.

Funksjonshemming-/bevegelseshemmet eller andre spesielle behov?

Da ber vi deg om å ta kontakt med BDS på telefon 515144​45

Endring av time via e-post

Det kan i perioder være stor trafikk på telefonen for ombestilling av screeningtimer. Du kan fint be om å få endret timen til screeningundersøkelsen din via e-post scr@sus.no
Vi ber deg om å ikke sende sensitive opplysninger på e-post som personnummer.

Reservasjon

Du kan reservere deg fra å få invitasjon til Mammografiprogrammet ved å sende e-post til mammografi@kreftregisteret.no , Invitasjonsstopp​ eller fylle ut et reservasjonsskjema per post til Kreftregisteret, Postboks 5313, Majorstuen 0304 Oslo. Ved bruk av e-post oppfordrer vi til å ikke sende sensitive personopplysninger, som sykdom, diagnose eller personnummer.

Betaling

Undersøkelsen koster 250,-​ kroner. Vi har betalingsterminal, men giro kan også fås på forespørsel.

Parkeringsmuligheter

Det anbefales å parkere på Jernbanelokket. Det tar ca. 5 minutter å gå til screeningen.
Det finnes også noen få parkeringsplasser ved hovedporten til Gamle Stavanger Sjukehus (nå Rogaland Fylkeskommune). Husk betaling. Handikapp-parkering like ved døren, inngang 7.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.