Anbefalinger til kommunenes rustjenester

Hva vektlegger brukere, fagfolk og forskere i diskusjonen om anbefalinger til kommunenes tiltak for rustjenester? Representanter for de ulike deltakergruppene fra StaRus konferansen i Stavanger har utarbeidet anbefalinger.

​Les hele artikkelen på KORUS sine sider.

Anbefalinger til kommunenes rustjenester. (korus-stavanger.no)