Drop-out-team

Drop-out-teamet skal bidra til å forebygge eller reparere dropout i konkrete pasientsaker.

​Kontakt

Kontakt drop-out-teamet på telefon 480 95 834 / 950 44 659


Vi er en del  av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Stavanger, og er tilknyttet Avdeling rus og avhengighetsbehandling i Psykiatrisk divisjon. Teamet er består av prosjektleder og to ansatte med brukererfaring.

Som mobilt innsatsteam vil drop out-teamet rykke ut og bistå i situasjoner hvor pasienten og/eller behandlingsapparatet frykter avbrudd i behandlingen. Vi vil også hjelpe til i situasjoner hvor brudd i behandlingen allerede  har skjedd og hvor pasienten og/eller behandlingsapparatet ønsker hjelp for å komme i gang med behandlingen igjen.

Dropout -teamet promoterer selvhjelpsgrupper og introduserer brukerne for selvhjelpsgrupper ved å følge til møter. Vi gir et tilbud om at brukerne kan få sin egen tillitsperson som følger dem mer eller mindre tett i behandlingen ut fra den enkeltes behov. Dette kan være lønnede tilitspersoner eller ulønnede tillitspersoner. Tilbudet vil utvikles i samarbeid med frivillige organisasjoner som har erfaring med denne typen arbeid.

Vi har fokus på å ha rask responstid, også utenfor ordinær kontortid. Kontakten innledes der hvor brukeren ønsker. Tilbakemeldinger så langt tyder på at pasientene setter pris på å bli møtt av personer som selv har vært i behandling.​


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.