Drop-out-team

Drop-out-teamet skal bidra til å forebygge eller reparere dropout i konkrete pasientsaker.

​Kontakt

Kontakt drop-out-teamet på telefon 480 95 834 / 950 44 659


Vi er en del  av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Stavanger, og er tilknyttet Avdeling rus og avhengighetsbehandling i Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige. Teamet består av to ansatte med brukererfaring.

Som mobilt innsatsteam vil drop out-teamet rykke ut og bistå i situasjoner hvor pasienten og/eller behandlingsapparatet frykter avbrudd i behandlingen. Vi vil også hjelpe til i situasjoner hvor brudd i behandlingen allerede  har skjedd og hvor pasienten og/eller behandlingsapparatet ønsker hjelp for å komme i gang med behandlingen igjen.

Dropout -teamet promoterer frivillige organisasjoner og selvhjelpsgrupper, og introduserer brukerne for selvhjelpsgrupper ved å følge til møter. Vi arbeider for å integrere våre pasienter i rusfrie miljøer. Vi har fokus på å ha rask responstid, også utenfor ordinær kontortid. Kontakten innledes der hvor brukeren ønsker. Tilbakemeldinger så langt tyder på at pasientene setter pris på å bli møtt av personer som selv har vært i behandling.

Fant du det du lette etter?