Henvisning til rus- og avhengighetsbehandling

Helse Stavanger HF opptaksområde

Henvisning til rus- og avhengighetsbehandling (tverrfaglig spesialisert rusbehandling – TSB) skal sendes Rogaland A-senter eller Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) ved Stavanger universitetssykehus.

Henvisninger vil bli vurdert i forhold til rett til nødvendig helsehjelp.

Blir en pasient vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp, vil pasienten få tilbud om oppstart basis kartlegging (jf. Pakkeforløp rus). Basis kartlegging blir bestemmende for videre behandlingsforløp.

Eksempler på behandling: Poliklinisk, ambulant behandling, dagbehandling, avrusing og døgnbehandling (ofte i kombinasjon). Rogaland A-senter har lang erfaring med pasienter over 30 år. Avdeling for rus og avhengighetsbehandling har lang erfaring med yngre pasienter under 30 år. Pasientens har rett til å velge hvem hun eller han ønsker skal behandle (vurdere) henvisningen.

Pasienter til LAR behandling, bes henvist Helse Stavanger HF.

Henvisning sendes:

 1. Postadresse: Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, RPS-team, 4068 Stavanger. Merkes «Inntak- og oppstartsteam/henvisning».
  Elektronisk henvisning: Rus- og avhengighet, Stavanger Universitetssjukehus, Våland @100678
 2. Postadresse: Rogaland A-senter, Postboks 5001, 4084 Stavanger. Merkes «henvisning».
  Elektronisk henvisning: Rus – og avhengighet @116061
  Våre forløpskoordinatorer svarer gjerne på spørsmål:
  Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA): 947 84 692
  Rogaland A-senter: 913 40 233/51 72 90 00

For nærmere beskrivelse av våre tilbud:


Rogaland A-senter
http://www.rogaland-asenter.no/behandling/henvisning/pakkeforløp
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling:
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling

Fant du det du lette etter?