Helsenorge
Kompetansesenter for rusmiddelforskning

KORFORs kveldsskole

KORFORs Kveldsskole er en serie åpne foredrag for alle som vil vite hva som skjer på rusfeltet. Vi presenterer ny forskning på en enkel og forståelig måte, og håper at brukere, pårørende og ansatte i rusbehandling vil ha nytte av foredragene.

kveld

Program høst 2021

Foredragene finner sted 1. mandag i måneden i Sal 5 på Sølvberget kulturhus, kl 18. På grunn av korona-regler er det fortsatt usikkert hvor mange vi kan slippe inn, men vi oppdaterer så snart vi får ny informasjon. Foredragene strømmes og du kan delta via PC og mobil. 

Mandag 1. november, kl 18.00 – 20.00, på Sølvberget, Sal 6.

Fra medikamenter til mestring – tverrfaglig smertebehandling i kommunen. ​​

Programleder - Kine Gjesdal, postdoktor, KORFOR
Kine Gjesdal
 
Kvelden består av en solid tverrfaglig gruppe fagfolk som presenterer:
 • Introduksjon til langvarig smertebehandling og POINT-studien - Kine Gjesdal,postdoktor KORFOR/Førsteamanuensis, UiS
 • Siste nytt om medikamentbruk/opioider ved langvarige smerter - Torgeir Gilje Lid – Forskningsleder KORFOR 
PAUSE
 • Ikke-medikamentell smertebehandling i kommunen, hvordan kan fastleger bidra til dette? - Trond Høibø, fastlege
 • Helsehuset, hva er det og hvordan kan det brukes til ikke-medikamentell smertebehandling? - Jørgen Møllerop , avdelingsleder, Helsehuset 
 
Åpen debatt 


Arrangementet kan strømmes her: https://youtu.be/wn4fkNltjtY
Mandag 6. desember​: Arrangementet er dessverre avlyst. 


Gjennomførte kveldsskoler 2021

Mandag 4. oktober 
Kl. 18 – 20, sal 6 på Sølvberget: helseminister Bent Høie er gjest, og temaet er ruspolitikk

Helseminister Bent Høie
Foto: Borgos Foto AS

Forskningsleder Sverre Nesvåg, KORFOR, intervjuer, og han har mye å spørre Bent Høie om:

 • Hva er forholdet mellom holdninger, erfaringer og kunnskap i ruspolitikken?
 • Alkoholpolitikk og annen ruspolitikk – hvorfor er forskjellene så store og kan de fortsette å være det?
 • Rusreformsaken – hva var det egentlig som skjedde?
 • Hva er mulig å få til i ruspolitikken i neste Stortings-periode?
 • Hvilke forbedringer er det behov for innen forebygging og behandling av rusrelaterte problemer?
 • Når du nå begynner som Statsforvalter i Rogaland – hvordan kan du videreføre dine store ambisjoner for rusfeltet?

   Det er mulig å stille spørsmål fra salen.

  Endelig kan vi invitere alle til å fylle kinosalen på Sølvberget – så møt opp!

  Alle som ikke kan møte fysisk, kan følge arrangementet på nett: KORFORs Kveldsskole - YouTube


 

Mandag 6. september kl 18. Sølvberget, Sal 5

Aleksander Erga: Stayer-studien: en oppsummering

 
Målet med Stayer-studien er å bidra til en bedre forståelse av tilfriskningsprosesser ved rusavhengighet, risikofaktorer for tilbakefall og verdien av å bruke ulike kartleggingsverktøy i behandling og oppfølging av denne gruppen. Forskningen underbygger viktigheten av at hjelpen må være lett tilgjengelig, at en må sikre kontinuitet i behandling og at behandlingstilbudene må skreddersys til den enkelte pasient. Kunnskap fra studien er implementert i behandlingen både i poliklinikker og døgnbehandling i Helse Stavanger.

 
Vi kan nå åpne for publikum(med forbehold om nye regler), men grupper og personer som deltar må registrere seg med navn og telefonnr.
Foredraget kan strømmes her 06.09:https://youtu.be/-IwkKS8qvBI


 


 

07. juni kl. 18-20   Avlyst på grunn av streik. Foredraget blir satt opp ved en senere anledning. Vi beklager!

Fra medikamenter til mestring – tverrfaglig smertebehandling i kommunen.
Programleder - Kine Gjesdal, postdoktor KORFOR

Denne kvelden vil handle om behandling av langvarig smerte.

 Kvelden består av en solid tverrfaglig gruppe fagfolk som presenterer:

 • Introduksjon til langvarig smertebehandling - Kine Gjesdal
 • Siste nytt om medikamentbruk/opioider - Torgeir Gilje Lid
 • Ikke-medikamentell smertebehandling i kommune, hvordan kan fastleger bidra til dette? - Trond Høibø
 • Helsehuset, hva er det og hvordan kan det brukes til ikke-medikamentell smertebehandling? - Jørgen Møllerop
 • POINT


 

3. mai måtte utgå, på grunn av smittevernstiltak. Neste kveldsskole blir derfor:

10.mai kl. 18-20                 Sverre Nesvåg: Rus og Korona

Høsten 2020 hadde KORFORs Kveldsskole Rus og Korona som ett av temaene. Mandag 3. mai kl. 18 – 20 fyller vi på med oppdatert kunnskap om hvordan pandemien har påvirket bruk av rusmidler og livssituasjonen til mennesker med rusrelatert problematikk. Følgende temaer vil bli belyst ut fra forskning og annen tilgjengelig informasjon:

 • Hvordan har pandemien påvirket rusmiddelbruk og livssituasjon for mennesker med rusrelatert problematikk i Norge og resten av verden?
 • Har mennesker med rusproblemer blir oftere smittet og mer syke enn befolkningen ellers?
 • Hvordan har hjelpe- og behandlingstiltak i Norge og resten av verden endret sine tilbud under pandemien?

Også denne gang er salen på Sølvberget bare åpent for spesielt inviterte. Men alle andre kan følge Kveldsskolen hjemmefra direkte fra kl 18. https://youtu.be/FsVwxX3vyFc

Sverre Nesvåg er forskningsleder ved KORFOR.

1. mars kl 18 – 20 https://youtu.be/aOQLzZ9c7og

Fedre, rus og vold

De siste årene har det vært økt oppmerksomhet rundt vold i nære relasjoner. Partnervold og vold mot barn har gått fra å være et «privat» problem til å bli ett offentlig tema. Blant annet ser vi at vold- og aggresjons-problemer mot de nærmeste føres videre fra generasjon til generasjon.

Denne kvelden vil ha fokus på farsrollen hos menn som har brukt vold mot sin partner. Hvordan opplever menn som er i terapi for å ha brukt vold i familien sin relasjon til barna? Hvordan forstår de sin rolle som far og partner? Hva tenker de om omsorg? Hvordan skaper de mening rundt sine barns følelser? Hvilken rolle spiller alkohol- og rusproblemer i deres egen oppveksthistorie, og hvordan preger forholdet til alkohol og rusmidler deres foreldreskap?

Henning Mohaupt er psykologspesialist ved Alternativ til Vold og har i samarbeid med KORFOR forsket på hvordan menn i voldsbehandling opplever sin relasjon til sine barn. Han presenterer her funn fra sin doktoravhandling, og tanker rundt hva som kreves for å skape trygge fedre i familier hvor far har brukt vold.

 

 

Fant du det du lette etter?