HELSENORGE

Verre eller bedre? Hvordan utvikler levekårene seg for kommunale tjenestemottakere med rusproblemer? BrukerPlan årsrapport har svaret