HELSENORGE

Hva er LAR

Formålet med LAR-behandling er at personer med opioidavhengighet via stabilisering og rehabilitering skal få økt livskvalitet, samt opprettholde sitt optimale funksjonsnivå.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et trepartsamarbeid mellom Helse- og sosialtjenesten, fastlege og spesialisthelsetjeneste med pasienten i sentrum. Brukermedvirkning skal være sentralt i alle ledd. Formålet med behandlingen er at personer med opioidavhengighet via stabilisering og rehabilitering skal få økt livskvalitet, samt opprettholde sitt optimale funksjonsnivå. I tillegg er formålet å redusere fare for overdosedødsfall og kriminalitet, samt å bedre fysisk og psykisk helse. Sentralt i behandlingen er bruk av ansvarsgrupper, der Individuell Plan (IP) er et viktig verktøy i tillegg til kriseplan for forebygging av uønskede hendelser.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) kan være et livslangt tilbud for pasienter med en kronisk avhengighetslidelse i kombinasjon med psykisk og somatisk lidelser. Noen ønsker imidlertid på sikt å trappe ned og avslutte LAR-behandlingen. Når pasienter er stabilisert over tid, med trygg og stabil rusmiddelhåndtering kan nedtrapping og avslutting skje etter anbefalte nedtrappingsordning i nært samarbeid med pasient, fastlege og LAR-behandler/LAR-lege.

Fant du det du lette etter?