rop.no: Hva påvirker legers mestringsfølelse

I sitt doktorgradsarbeid undersøker Anna Belfrage hvilke faktorer som er viktige for legers mestringsfølelse.

​Anna Belfrage er svensk psykolog med bakgrunn fra sikkerhetspsykiatri. Det var derfor langt fra gitt at det var norske legers alkoholvaner og psykiske helse som skulle være tema for hennes doktorgradsarbeid.

Tilfeldighetene ville det slik at Belfrage ble ansatt som ph.d.-stipendiat ved NKROP tilknyttet Nordoc-prosjektet, som studerer legers psykiske helse og alkoholvaner. Nordoc-prosjektet har lang oppfølgingstid, og har fulgt to legekohorter i over 20 år. Belfrage fikk oppdraget med å undersøke hvordan mestringsfølelse henger sammen med psykisk helse, alkoholvaner og arbeidsprestasjon.

Les hele saken på rop.no