Gausel

Gausel er en del av Avdeling for unge voksne og flyktninger ved Psykiatrisk divisjon. Vi består av poliklinikk, behandlingspost og bo- og rehabiliteringsleiligheter. Vi behandler unge voksne med alvorlige psykiske lidelser i Sør Rogaland.

Vi jobber etter prinsippet om tidlig intervensjon. Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. Tidlig hjelp kan forhindre at problemene blir store og vanskeligere å håndtere.

Les mer om Gausel

Gausel

Behandlingspost Gausel

Behandlingspost Gausel en døgnpost som består av 9 hybler, 1 brukerstyrt plass og diverse fellesrom.
Vår målgruppe er ungdom i alderen 18-30 år, og personer med begynnende psykoseproblematikk eller en alvorlig psykisk lidelse.

Behandlingen består av utredning, miljøterapi, medikamentell behandling, behandling med psykoterapi/støttesamtaler, samarbeid med pårørende, psykoedukasjon, arbeidstrening, fysisk aktivitet, og sosialt nettverksarbeid.

Gausel poliklinikk

Vår målgruppe er unge voksne mellom 16 og 24 (30) år hvor det er mistanke om en alvorlig psykisk lidelse, og som har en alvorlig psykisk lidelse med psykoseproblematikk, schizofreni eller alvorlig affektiv lidelse.
Utredning og behandlingstilbud:

 • Utredning og diagnostisering ved mistanke om psykiske lidelser som psykose, schizofreni og alvorlige affektive lidelser                                          
 • Behandling med psykoterapi og støttesamtaler
 • Medikamentell behandling
 • Oppsøkende tjenester/hjemmebesøk
 • Samarbeid med andre helse- og sosialtjenester
 • Samarbeid med pårørende
 • Utredning av arbeidsevne/arbeidstilbud
 • Fysisk aktivitet
 • Sosialt nettverksarbeid

Gauseltunet

Gauseltunet består av fem leiligheter og en personalbase som er bemannet på dag- og kveldstid. Samarbeid med behandlingspost på nattestid og helg.
Vår målgruppe er unge voksne mellom 18-30 år som har en alvorlig psykisk lidelse og som trenger langvarige og koordinerte tjenester. Målet ved oppholdet er habilitering/rehabilitering av pasientene slik at de kan fungere mest mulig selvstendig. Pasientene skal mestre å bo i egen bolig/bofellesskap, arbeid, eller annen form for sysselsetting/aktivitet og sosial samhandling med andre.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av beboernes mål og ønsker, skole/utdanning, arbeid, sosialt nettverk, fritid og daglige aktiviteter
 • Støtte, hjelp og veiledning i dagligdagse gjøremål
 • Fleksibilitet og tilgjengelighet
 • Kontakt med fagpersonell
 • Kontakt og samarbeid med pasientens hjemkommune
   

Kontakt

Telefon
Behandlingsposten: 51958870 | Gausel poliklinikk: 51958850 | Gauseltunet: 51576947 / 94164204
Postadresse
Seksjon Gausel, Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger
Gamle Godesetvei 3H
Besøksadresse
Gamle Godesetvei 3H, 4032 Stavanger(Google maps)

Behandlingsposten Gauselhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/gausel/behandlingspostenBehandlingsposten Gausel
Gausel poliklinikkhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/gausel/gausel-poliklinikkGausel poliklinikk
Gauseltunethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger/gausel/gauseltunetGauseltunet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.