Behandlingsposten Gausel

Behandlingsposten Gausel er en døgnpost som består av 10 plasser.  Vår målgruppe er ungdom i alderen 18 til 25 år, med en begynnende psykoseproblematikk eller alvorlig psykisk lidelse. Behandlingen består av utredning, miljøterapi, medikamentell behandling , samarbeid med pårørende, hjelp til jobb /skole, fysisk aktivitet og nettverksarbeid.

Kontakt

Oppmøtested

Gamle Godesetvei 3A, 4032 Stavanger
Hovedbygning 2. etasje

Telefon
51 95 88 70
Døgnbemanning