Gauseltunet

Gauseltunet består av 5 leiligheter og gir tilbud til unge med en alvorlig psykisk lidelse. Tilbudet og oppfølgingen gis fra behandlingsposten. Tilbudet fungerer som en forlengelse av behandlingstilbudet som gis ved behandlingsposten Gausel.

Les mer om Gauseltunet

Gauseltunet

Gauseltunet består av fem leiligheter og en personalbase som er bemannet på dag- og kveldstid. Vi samarbeider med behandlingsposten på nattestid og helg.
Vår målgruppe er unge voksne mellom 18-30 år som har en alvorlig psykisk lidelse og som trenger langvarige og koordinerte tjenester. Målet ved oppholdet er habilitering/rehabilitering av pasientene slik at de kan fungere mest mulig selvstendig. Pasientene skal mestre å bo i egen bolig/bofellesskap, arbeid, eller annen form for sysselsetting/aktivitet og sosial samhandling med andre.

Vi kan tilby:

  • Kartlegging av beboernes mål og ønsker, skole/utdanning, arbeid, sosialt nettverk, fritid og daglige aktiviteter
  • Støtte, hjelp og veiledning i dagligdagse gjøremål
  • Fleksibilitet og tilgjengelighet
  • Kontakt med fagpersonell
  • Kontakt og samarbeid med pasientens hjemkommune

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Gamle Godesetvei 3 H, 4032 Stavanger
Egne leiligheter bak hovedbygningen
Telefon
51 57 69 47 / 941 64 204
Postadresse
Gauseltunet, Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger
Gamle Godesetvei 3H
Besøksadresse
Gamle Godesetvei 3H, 4032 Stavanger(Kart)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.