JobbResept og SkoleResept

JobbResept er et praksisplassprosjekt der hovedmålet er å hjelpe den enkelte til reell arbeidserfaring i ordinære bedrifter. Vi er opptatt av å fremme helhetlige tilbud i behandlingen, og vi tror at livskvaliteten økes ved å bruke arbeid som et ledd i behandlingen. Visjonen er å gi deltakerne økt mestringsfølelse, bedre prognose, og redusert stigma.

​Kontakt

For ytterligere informasjon og kontakt ring 51518000 og spør etter
Skole- & JobbResept, eller send en epost til: jobbresept@sus.no

Sluttrapport

Sluttrapport: Jobbresept - Virker det? (pdf)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Til arbeidsgivere

JobbResept foreskriver arbeid eller skole for de som har psykisk sykdom.
Sosialt ansvar og miljøbevissthet er i dag internasjonale trender i næringslivet.
Mange bedrifter ønsker å handle ut fra disse verdier.
JobbResept er et samarbeid mellom psykiatrisk visjon, SUS og NAV.
JobbResept anvender prinsippene i IPS metoden (individuell plassering og støtte).
Deltakelse i Jobbresept krever ingen lønnsutgifter de første tre månedene, og deltakeren mottar sin ordinære trygd.
Målsetting
Å hjelpe den enkelte til reell arbeidserfaring og ansettelse i ordinære bedrifter, eller fullføre et ordinært skoleforløp.

Yrkestilknytning gir identitet, engasjerer oss i oppgaver, gir livet rytme og struktur. Arbeidsplassen er en viktig kilde til sosial kontakt. Å falle utenfor skole- eller arbeidslivet har vist seg å være en risikofaktor for helsen. Derfor er JobbResept også et helsefremmende prosjekt. Bedrifter som er med får veiledning og oppfølging av JobbResept. Slik håper vi at deltakelse i JobbResept kan by på positive erfaringer både for arbeidsgiver, skole og prosjektdeltaker.

Til deltakere

Arbeid og skole skaper tilhørighet og gir økt selvfølelse.
Ved å fokusere på utdanning og arbeid som et ledd tidlig i behandlingen tror vi du kan få økt livskvalitet.
Vi kartlegger dine muligheter, kompetanse og interesser.
Når vi sammen har funnet hva som best passer deg, finner vi en arbeidsplass som matcher, eventuelt en studieplass.
Du er mellom 16 og 30 år
Vi gir individuell oppfølging og tilrettelegger på arbeidsplassen spesielt for deg.
Vi samarbeider med din behandler, og ditt lokale NAV- kontor.
Praksisplasser etableres ved direkte kontakt med mulige arbeidsgivere etter ønske fra deltakerne. Arbeidslengde og varighet er individuelt tilrettelagt, og oppfølging og veiledning skjer gjennom jevnlige samarbeidssmøter direkte på arbeidsplassen. Arbeidsgivere får veiledning og generell kunnskap om psykiske lidelser av prosjektansatte. Deltakere beholder trygdeytelser ved oppstart i JobbResept.

I JobbResept fokuserer vi på deltakernes ressurser gjennom intervju og kartlegging av den enkeltes arbeidsferdigheter og interesser. Tilbudet vi gir er en fasert tilnærming med utredning, intervju og utprøving. Det gjennomføres standardintervju av alle deltakere angående motivasjon, og psykiske forhold som spiller inn både med psykopatologi og kognitiv fungering. Evne til selvstendighet, behov for veiledning og struktur i arbeidet blir også kartlagt før utprøving i ordinær jobb.

Henvisningsvei er via den enkeltes hovedbehandler. Alle har rett til å forsøke seg i skole eller arbeid, individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte ferdigheter.

Skoleresept

Skoleresept skal støtte unge med psykose for å hindre skolefrafall.


​​​​Kontakt

For ytterligere informasjon og kontakt ring 05151 og spør etter
Skole- & JobbResept, eller send en epost til: jobbresept@sus.no


​​​​Tidlig intervensjon ved psykose

Tidlig intervensjon ved psykose har vist seg å mer enn fordoble sjansene på fulltids ordinært betalt arbeid ti år etter sykdomsstart. Nyere prosjekter innen psykisk helse tar sikte på enda tidligere intervensjon gjennom identifisering av unge med høy risiko for psykose. Ny forskning viser at å hindre frafall i skole ved oppstart psykose gir økt mestringsfølelse, mindre stigmatisering og bedre funksjon hos elevene.

Arbeidsmetode

IPSed er en tilpasset form for IPS (individuell utplassering og støtte) som lenge har vært brukt i JobbResept med gode resultater. SkoleResept følger opp den enkelte elev/student og skole/utdanningsinstitusjon. Vi tilbyr en individuelt tilpasset støtte for at den enkelte deltaker på best mulig måte skal ivareta sin fungering i skolen. Med vår erfaring fra psykisk helsearbeid tar vi med oss klinisk kompetanse i møte med elev, pårørende og skole. ​

Mål

Som en integrert del av den psykiatriske behandlingen innen spesialisthelsetjenesten skal SkoleResept støtte prosjektdeltakeren i sin førsteepisode psykose og jobbe for å hjelpe deltakeren å ivareta sin utdanning og slik oppleve mestring. Den individuelle støtten skal hjelpe deltakeren å opprettholde sin premorbide funksjonsevne.
SkoleResept skal jobbe mot stigmatisering av elever og studenter med alvorlig psykisk lidelse.
 SkoleResept skal jobbe for å hindre at prosjektdeltaker faller ut av pågående utdanning.
 SkoleResept kan jobbe for å hjelpe prosjektdeltaker å gjenoppta utdanning som del av behandling dersom dette anses som særdeles viktig i behandlingen.
SkoleResept kan i noen tilfeller bistå behandler i å etablere et utdanningstilbud som del av aktiv behandling, med fokus på mestring og økt funksjonsfriskhet​

Målgruppe

Pasienter i behandling for prodromale psykosesymptomer, diagnostisert førstegangspsykose eller affektiv lidelse i aldersgruppen 13-25 år. Alle deltakere må selv ønske hjelp fra SkoleResept​.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.