Behandlingsposten Gausel

Behandlingspost Gausel en døgnpost som består av 9 hybler, 1 brukerstyrt plass og diverse fellesrom. Vår målgruppe er ungdom i alderen 18-30 år, og personer med begynnende psykoseproblematikk eller en alvorlig psykisk lidelse. Behandlingen består av utredning, miljøterapi, medikamentell behandling, behandling med psykoterapi/støttesamtaler, samarbeid med pårørende, psykoedukasjon, arbeidstrening, fysisk aktivitet, og sosialt nettverksarbeid.

Kontakt

Oppmøtested

Gamle Godesetvei 3A, 4032 Stavanger
Hovedbygning 2. etasje

Telefon
51 95 88 70
Døgnbemanning