Gauseltunet

Gauseltunet består av fem leiligheter og en personalbase som er bemannet på dag- og kveldstid. Samarbeid med behandlingspost på nattestid og helg.

Les mer om Gauseltunet

Gauseltunet

Vår målgruppe er unge voksne mellom 18-30 år som har en alvorlig psykisk lidelse og som trenger langvarige og koordinerte tjenester.

Målet ved oppholdet er habilitering/rehabilitering av pasientene slik at de kan fungere mest mulig selvstendig. Pasientene skal mestre å bo i egen bolig/bofellesskap, arbeid, eller annen form for sysselsetting/aktivitet og sosial samhandling med andre.

Vi kan tilby:

- Kartlegging av beboernes mål og ønsker, skole/utdanning, arbeid, sosialt nettverk, fritid og daglige aktiviteter
- Støtte, hjelp og veiledning i dagligdagse gjøremål
- Fleksibilitet og tilgjengelighet
- Kontakt med fagpersonell
- Kontakt og samarbeid med pasientens hjemkommune

Kontakt

Oppmøtested
Gamle Godesetvei 3 H, 4032 Stavanger
Egne leiligheter bak hovedbygningen
Telefon
51 57 69 47 / 94 16 42 04