Psykiatrisk ungdomsteam Sandnes

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) arbeider med ungdommer og unge voksne fra 15 år. Felles for disse er at de står i fare for å utvikle, har eller har hatt et rusproblem. Mange har også psykiske plager. Dette kan være angst, depresjon eller psykoser. PUT jobber både med rusmisbruket og de psykiske vanskene.

Les mer om Psykiatrisk ungdomsteam Sandnes

Psykiatrisk ungdomsteam Sandnes

PUT er et frivillig hjelpetiltak, og du må selv ønske å gå hit. Vi ønsker og jobber for best mulig samarbeid med pårørende, så ikke nøl med å ta kontakt med oss! Siden PUT er en del av spesialisthelsetjenesten, må alle ha en henvisning fra fastlege, sosialkontoret eller barnevernet. Tilbudet er gratis og alle som jobber her har taushetsplikt.

Ved PUT jobber fagfolk med ulik bakgrunn: psykologer, sosionomer, psykiater, barnevernspedagoger og familieterapeuter. Vi inkluderer pårørende og sosiale nettverk i tilbud om pårørendesamtaler, flerfamiliegrupper, familiesamtaler, barnesamtaler og nettverksmøter.

Vi tilbyr individualsamtaler, par/familiesamtaler og samtaler med pårørende. Vi tilbyr også samtaler med pasientenes barn. Dette gjøres fordi vi vet at det kan være en stor belasting å være pårørende til rusmisbrukere. PUT har også ansvaret for å søke personer inn til langtidsbehandling ved ulike behandlingsinstitusjoner for rusavhengige.

Tidlig intervensjon

PUT ønsker å ha fokus på tidlig intervensjon, og vi oppfordrer foreldre/pårørende og de som kommer i kontakt med ungdom med rus og psykiske lidelser til å henvise så tidlig som mulig - da prognosene for bedring er større jo tidligere de negative mønstre får snudd.

PUT Sandnes dekker kommunene: Sandnes, Sola, Klepp, Gjesdal, Forsand, Time, Hå, Bjerkreim, Egersund, Sokndal og Lund. Med geografisk nedslagsfelt sør til Egersund tilbyr to behandlere ved PUT Sandnes polikliniske samtaler ved Dalane DPS en dag per uke.
PUT Sandnes har et tett samarbeid med kriminalomsorgen – Stavanger fengsel – rusmestringsenheten.
En av våre behandlere arbeider i Rusmestringsavdelingen to dager i uka. Målet med samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kriminalomsorgen er å styrke tilbudet til de innsatte og domfelte rusmiddelavhengige som har behov for tverrfaglig spesialister rusbehandling, og starte behandling/forberedelse til behandling så tidlig som mulig. 

Kontakt

Oppmøtested

Julie Eges gt 6, 4306 Sandnes
2. etasje i Amfi Vågen, inngang fra Julie Eges Gate.

Logg inn for å endre time

Telefon
PUT Sandnes: 51 97 40 70
Kl 08.00 - 15.30

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.