Foresatte

En av de foresatte skal være til stede sammen med barnet under hele innleggelsen.

To senger på utredningsposten. Foto.
En av de foresatte skal være til stede sammen med barnet under hele innleggelsen.  Foresatte deler normalt sett rom med barnet. Vi ber om forståelse for at det kan oppstå situasjoner med andre barn, hvor miljøterapeutene vil be foresatte om for eksempel trekke seg tilbake og være i et annet rom. Vi henstiller til foresatte at de utøver taushet om pasientforhold de får kjennskap til. 

For at utredningen/behandlingen skal bli best mulig, er vi avhengige av et godt samarbeid med barnets nærmeste. Foresatte er de som kjenner barnet best og er den viktigste ressursen i forhold til barnet. I samtaler med foresatte trenger vi blant annet opplysninger om barnets utvikling, tidligere sykdommer, aktuelle problemstillinger og viktige begivenheter. Før innleggelse ønsker vi å få til ett hjemmebesøk for å bli kjent med barnet og foresatte (forvern). Vi ønsker også at barnet skal få et besøk med omvisning i posten før innleggelse. Veiledning av foresatte er en viktig del av behandlingen vi tilbyr. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.