Nevropsykiatrisk enhet

Nevropsykiatrisk enhet er en avdelingsovergripende enhet for alle poliklinikkene og postene på BUP. Enheten består av 4 psykologer, en barnepsykiater og en testtekniker. Vi befinner oss i 1 etg. i BUPA sitt nybygg ved Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 25, blokk L.

Les mer om Nevropsykiatrisk enhet

Nevropsykiatrisk enhet

Vår hovedoppgave er nevropsykologisk utredning. Nevropsykologisk utredning består av kartlegging av funksjoner som oppmerksomhet, hukommelse, språk, motorikk, resonnering og egenledelse. Utredningen gjennomføres med standardiserte tester, spørreskjema, observasjoner og nevropsykologisk anamnese.

Utredningen er verken farlig eller vond. Det handler om å gjøre oppgaver, svare på spørsmål, jobbe med papir og penn, peke på bilder osv. Funksjonskartleggingen omfatter evnenivå, oppmerksomhet, språk, visuospatiale ferdigheter, egenledelse, og motorikk.


Ansatte ved avdelingen

Psykologer

Sigrun Einarsdottir –leder
Hilde Taklo
Harald Beneventi
Karen Instebø

Lege

Dr. Dobrinko Socanski

Testteknikker/kontorleder

Mari Bremnes 

Utredningsprosessen

Det er hovedbehandleren ved BUP som henviser til oss. Når vi mottar henvisningen setter vi opp forventet måned med testdager (2-3 testdager) og samtale med foreldre/pårørende. Spørreskjema blir ofte delt ut til foreldre og sendt ut til skolen.

I etterkant av testing, samtale og spørreskjema blir det tilbakemeldingsmøte til foreldre/pårørende.  Skole, PPT og evt. andre instanser er ofte samme dag også med på tilbakemeldinsgmøte.  Barn fra 10 år får tilbud om tilbakemeldingen fra testingen.

I etterkant av denne prosessen skrives den en nevropsykologisk rapport som sendes ut til pasienten, fastlegen og den som har henvist. Oppsummering blir med samtykke fra foreldre noen ganger sendt til PPT/skole.

Hvilke barn blir prioritert for nevropsykologisk utredning

Barn som har kjente skader på hjernen (medfødte eller ervervete), premature barn, barn som har epilepsi, barn som har gjennomgått strålebehandling eller traumatiske ulykker. Barn som har lærevansker (språkvansker eller non-verbale lærevansker) og er under utredning hos BUP og trenger videre utredning.

Noen barn har veldig sammensatt problematikk hvor det kan være vanskelig å stille diagnose, og hvor det kan være viktig differensial diagnostikk å få en nevropsykologisk utredning  (f.eks. trauma vs. ADHD, språkvansker vs. ADHD/autsime).

Hva vil resultatet fortelle om barnet ditt

Resultatene av testingen kan bidra i å få bedre forståelse for barnets/ungdommens vansker og sterke sider. Dette kan ha påvirkning hvordan man tilrettelegger for barnet/ungdommen både hjemme og på skolen.  Sterke sider er viktig å bruke som ressurs for barnet og utfordringer /svake sider er viktig å tilrettelegge for.

Kognitiv trening

Vi bruker to metoder om kognitiv trening (Robomemo og Nevrofeedback) og ønsker å forske hvilke barn kan ha effekt av denne type kognitiv trening.  Per i dag er det barn som har fått diagnosen ADHD og ikke har hatt effekt av medisiner som får prøve ut kognitiv trening hos oss. 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Du finner oss i første etasje i BUPA, blokk L.
Parkeringsplass ved det nye BUPA-bygget; 20 kr per time eller 120 kr per døgn. 

Telefon
51 51 80 00
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
BUPA-bygget Stavanger
Besøksadresse
Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25, 4011 Stavanger(Kart)

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Parkering Våland

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering (sus.no/parkering)

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Før undersøkelse

​1. Dersom barnet bruker briller — ta de med!
2. Forsøk å være uthvilt for testingen
3. Ta med niste, noen ganger tar testingen 2-2.5 timer

Nevropsykologisk undersøkelse, barnhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barn

Fant du det du lette etter?