Nevropsykiatrisk enhet

Nevropsykiatrisk enhet er en avdelingsovergripende enhet for alle poliklinikkene og postene på BUP. Enheten består av 4 psykologer, en barnepsykiater og en testtekniker. Vi befinner oss i 1 etg. i BUPA sitt nybygg ved Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 25, blokk L.

Les mer om Nevropsykiatrisk enhet

Nevropsykiatrisk enhet

Vår hovedoppgave er nevropsykologisk utredning. Nevropsykologisk utredning består av kartlegging av funksjoner som oppmerksomhet, hukommelse, språk, motorikk, resonnering og egenledelse. Utredningen gjennomføres med standardiserte tester, spørreskjema, observasjoner og nevropsykologisk anamnese.

Utredningen er verken farlig eller vond. Det handler om å gjøre oppgaver, svare på spørsmål, jobbe med papir og penn, peke på bilder osv. Funksjonskartleggingen omfatter evnenivå, oppmerksomhet, språk, visuospatiale ferdigheter, egenledelse, og motorikk.

Ansatte ved avdelingen:
Psykologer:
Sigrun Einarsdottir –leder
Hilde Taklo
Harald Beneventi
Karen Instebø

Lege:
Dr. Dobrinko Socanski

Testteknikker/kontorleder:
Mari Bremnes 

Husk

1. Dersom barnet bruker briller — ta de med!
2. Forsøk å være uthvilt for testingen
3. Ta med niste, noen ganger tar testingen 2-2.5 timer

Utredningsprosessen

Det er hovedbehandleren ved BUP som henviser til oss. Når vi mottar henvisningen setter vi opp forventet måned med testdager (2-3 testdager) og samtale med foreldre/pårørende. Spørreskjema blir ofte delt ut til foreldre og sendt ut til skolen.

I etterkant av testing, samtale og spørreskjema blir det tilbakemeldingsmøte til foreldre/pårørende.  Skole, PPT og evt. andre instanser er ofte samme dag også med på tilbakemeldinsgmøte.  Barn fra 10 år får tilbud om tilbakemeldingen fra testingen.

I etterkant av denne prosessen skrives den en nevropsykologisk rapport som sendes ut til pasienten, fastlegen og den som har henvist. Oppsummering blir med samtykke fra foreldre noen ganger sendt til PPT/skole.

Hvilke barn blir prioritert for nevropsykologisk utredning

Barn som har kjente skader på hjernen (medfødte eller ervervete), premature barn, barn som har epilepsi, barn som har gjennomgått strålebehandling eller traumatiske ulykker. Barn som har lærevansker (språkvansker eller non-verbale lærevansker) og er under utredning hos BUP og trenger videre utredning.

Noen barn har veldig sammensatt problematikk hvor det kan være vanskelig å stille diagnose, og hvor det kan være viktig differensial diagnostikk å få en nevropsykologisk utredning  (f.eks. trauma vs. ADHD, språkvansker vs. ADHD/autsime).

Hva vil resultatet fortelle om barnet ditt:

Resultatene av testingen kan bidra i å få bedre forståelse for barnets/ungdommens vansker og sterke sider. Dette kan ha påvirkning hvordan man tilrettelegger for barnet/ungdommen både hjemme og på skolen.  Sterke sider er viktig å bruke som ressurs for barnet og utfordringer /svake sider er viktig å tilrettelegge for.

Kognitiv trening

Vi bruker to metoder om kognitiv trening (Robomemo og Nevrofeedback) og ønsker å forske hvilke barn kan ha effekt av denne type kognitiv trening.  Per i dag er det barn som har fått diagnosen ADHD og ikke har hatt effekt av medisiner som får prøve ut kognitiv trening hos oss. 

Kontakt

Oppmøtested

Du finner oss i første etasje i BUPA, blokk L.
Parkeringsplass ved det nye BUPA-bygget; 20 kr per time eller 120 kr per døgn. 

Telefon
51518000
BUPA-bygget Stavanger
Besøksadresse
Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25, 4011 Stavanger(Google maps)

Praktisk informasjon

Parkering Våland

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Du finner også parkeringsplasser for besøkende på sykehusområdet. Når du parkerer må du trekke parkeringsplapp og betale på forhånd. Ved avreise før antatt parkeringstid kan du trekke kortet for å avslutte parkeringen.

Husk å beregne nok parkeringstid. Det kan være noe ventetid ved sykehuset.

Kart merket med parkeringsplasser

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering

Nevropsykologisk undersøkelse, barnhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barn[{"Title":"Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling","Department":"Nevropsykiatrisk enhet|b8444bdd-4b16-41d0-8d3b-58eef4f6de24","Locations":"BUPA-bygget Stavanger|690f0863-14cc-42c2-8db0-aa9419e3e5e4","TitleExtension":", BUPA","LocationQueryString":"?sted=barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling","FNSPOrganizationNumber":"974703300;975326322"},{"Title":"Barne- og ungdomshabilitering","Department":"Barne- og ungdomshabilitering|dbdf6cb5-81f1-4954-b8ee-37b8b489cc2e","Locations":"Langflåtveien 5|0d032ac4-4cdc-4583-92d0-8af0b30e4015","TitleExtension":", HABU","LocationQueryString":"?sted=barne-og-ungdomshabilitering","FNSPOrganizationNumber":"974624680"}]

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.