Sped- og småbarnsenheten

Et tilbud til barn i alderen 0-3 år og deres familier.
Les mer om Sped- og småbarnsenheten

Sped- og småbarnsenheten

Det er i dag godt kjent at tidlig innsats er viktig av flere grunner:

  • Mødrenes fysiske helse, og foreldrenes psykiske helse i svangerskapet har betydning for det nyfødte barnets helse og tidlige tilknytning.
  • Tidlig inntreden av problemer har sterk sammenheng med vansker på senere alderstrinn.
  • Sped- og småbarns tidlige erfaringer har stor betydning for hjernens utvikling.
  • Sped- og småbarn med diagnostiserte tilstander krever spesiell omsorg for å sikre en optimal utvikling.

Vi tilbyr

  1. Oppfølging der det av ulike årsaker er utfordringer i samspillet eller bekymring for barnets utvikling. Blant annet gjelder dette barn født ekstremt premature, barn med lav fødselsvekt, barn født under oppfølging i LAR. Disse barna følges opp ved 6 uker, 6 måneder, 1, 2 og 3 år. Målet er å vurdere familiens mestring og behov, reguleringsvansker i forhold til amming/annen ernæring, søvn og atferdstilstander, psykomotorisk, og sansemessig utvikling. Vi har spesielt fokus på samspill. Oppfølgingen ved 6 ukers alder skjer i barneavdelingen sine lokaler. De andre oppfølgingene skjer i BUPA sine lokaler. Dersom barnet eller familien har behov tilbys individuell oppfølging
  2. Oppfølging av barn med spise og ernæringsvansker. Som del av et tverrfaglig team, deltar vi i spiseteam sammen med barneklinikken. Vår rolle i spiseteamet er: fokus på samspill ved observasjoner av måltider i hjemmet, i barnehage eller på enheten. Vi gjør kartlegging og kostregistrering som grunnlag for veiledning av foreldre og barnehage. Vi ønsker og vektlegger tett samarbeid med lokalt hjelpeapparat.

Hvem jobber hos oss:

Vi er en tverrfaglig sammensatt gruppe som består av barnepsykiater, psykologspesialist, psykolog, pedagoger, spesialsykepleier , sosionom og sekretær. Vi samarbeider tett med barneklinikken på SUS. Vi har arbeidstid inntil 2 kvelder pr uke, frem til kl 20.00. Tilbudet til barn og familier gis i tett samarbeid med barneklinikken.

Henvisning:

Det er Barneavdelingen på SUS, eller poliklinikkene i BUPA som henviser til oss. Leder for enheten: Rita Hammerø


 


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Stavanger Inngang L/K.

Telefon
51 51 55 10 (ekspedisjon) | 51 51 59 62 (Rita Hammerø)
BUPA-bygget Stavanger
Besøksadresse
Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25, 4011 Stavanger(Kart)

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Kart

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS
Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS ligger om lag en times kjøring fra Stavanger. Nærmeste togstasjon er Egersund stasjon. Fra sentrum kan du ta buss eller drosje.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.