Sped- og småbarnsenheten

Et tilbud til barn i alderen 0-3 år og deres familier.
Les mer om Sped- og småbarnsenheten

Sped- og småbarnsenheten

Det er i dag godt kjent at tidlig innsats er viktig av flere grunner:

  • Mødrenes fysiske helse, og foreldrenes psykiske helse i svangerskapet har betydning for det nyfødte barnets helse og tidlige tilknytning.
  • Tidlig inntreden av problemer har sterk sammenheng med vansker på senere alderstrinn.
  • Sped- og småbarns tidlige erfaringer har stor betydning for hjernens utvikling.
  • Sped- og småbarn med diagnostiserte tilstander krever spesiell omsorg for å sikre en optimal utvikling.

Vi tilbyr

  1. Oppfølging der det av ulike årsaker er utfordringer i samspillet eller bekymring for barnets utvikling. Blant annet gjelder dette barn født ekstremt premature, barn med lav fødselsvekt, barn født under oppfølging i LAR. Disse barna følges opp ved 6 uker, 6 måneder, 1, 2 og 3 år. Målet er å vurdere familiens mestring og behov, reguleringsvansker i forhold til amming/annen ernæring, søvn og atferdstilstander, psykomotorisk, og sansemessig utvikling. Vi har spesielt fokus på samspill. Oppfølgingen ved 6 ukers alder skjer i barneavdelingen sine lokaler. De andre oppfølgingene skjer i BUPA sine lokaler. Dersom barnet eller familien har behov tilbys individuell oppfølging
  2. Oppfølging av barn med spise og ernæringsvansker. Som del av et tverrfaglig team, deltar vi i spiseteam sammen med barneklinikken. Vår rolle i spiseteamet er: fokus på samspill ved observasjoner av måltider i hjemmet, i barnehage eller på enheten. Vi gjør kartlegging og kostregistrering som grunnlag for veiledning av foreldre og barnehage. Vi ønsker og vektlegger tett samarbeid med lokalt hjelpeapparat.

Hvem jobber hos oss:

Vi er en tverrfaglig sammensatt gruppe som består av barnepsykiater, psykologspesialist, psykolog, pedagoger, spesialsykepleier , sosionom og sekretær. Vi samarbeider tett med barneklinikken på SUS. Vi har arbeidstid inntil 2 kvelder pr uke, frem til kl 20.00. Tilbudet til barn og familier gis i tett samarbeid med barneklinikken.

Henvisning:

Det er Barneavdelingen på SUS, eller poliklinikkene i BUPA som henviser til oss. Leder for enheten: Rita Hammerø


 


 

Kontakt

Oppmøtested

Stavanger Inngang L/K.

Telefon
51515510 (ekspedisjon) | 51515962 (Rita Hammerø)
BUPA-bygget Stavanger
Besøksadresse
Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25, 4011 Stavanger(Google maps)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.