Forskning i Psykiatrisk divisjon

Forskningen i Psykiatrisk divisjon tar sitt utgangspunkt i viktige kliniske problemstillinger, og skal bidra til metodeutvikling, kvalitetssikring og etterprøving av våre behandlingstilbud/-resultater.

​Kontakt

​Forskningssjef Jan Olav Johannessen,
Professor dr. phil
Tlf +4790998595/+4751515211

epost jan.olav.johannessen@sus.no  

Opplæringskonsulent Berit Lode Helland
Tlf +47 51515625
berit.lode.helland@sus.noDivisjonen har fire godkjente forskergrupper;

  • TIPS/Regionalt nettverk for klinisk psykoseforskning i Helse Vest
  • SESAM/Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling
  • KORFOR/Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning
  • FAST/Forum for angst- og stemningslidelser
I tillegg har divisjonen prioritert forsking innen barne- og ungdomsfeltet, samt miljøterapeutiske problemstillinger.

Divisjonen har eget Forskningforum som møtes ca 4 ganger per semester. Forskningsforum er åpent for alle ansatte med en forskningsidè og ledes av forskningssjef ved divisjonen.

Divisjonen har et nært samarbeid med Universitetet i Stavanger, Institutt for helse- og sosialfag, og flere av medarbeiderne har deltids vitenskaplige stillinger ved Uis.

Per 1. januar 2015 har 31 av medarbeiderne doktorgrad.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.