Forskning i Psykiatrisk divisjon

Forskningen i Psykiatrisk divisjon tar sitt utgangspunkt i viktige kliniske problemstillinger, og skal bidra til metodeutvikling, kvalitetssikring og etterprøving av våre behandlingstilbud/-resultater.

​Kontakt

​Forskningssjef Jan Olav Johannessen,
Professor dr. phil
Tlf +4790998595/+4751515211

epost jan.olav.johannessen@sus.no  

Opplæringskonsulent Berit Lode Helland
Tlf +47 51515625
berit.lode.helland@sus.noDivisjonen har fire godkjente forskergrupper;

  • TIPS/Regionalt nettverk for klinisk psykoseforskning i Helse Vest
  • SESAM/Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling
  • KORFOR/Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning
  • FAST/Forum for angst- og stemningslidelser
I tillegg har divisjonen prioritert forsking innen barne- og ungdomsfeltet, samt miljøterapeutiske problemstillinger.

Divisjonen har eget Forskningforum som møtes ca 4 ganger per semester. Forskningsforum er åpent for alle ansatte med en forskningsidè og ledes av forskningssjef ved divisjonen.

Divisjonen har et nært samarbeid med Universitetet i Stavanger, Institutt for helse- og sosialfag, og flere av medarbeiderne har deltids vitenskaplige stillinger ved Uis.

Per 1. januar 2015 har 31 av medarbeiderne doktorgrad.

Fant du det du lette etter?