HELSENORGE

Kurs fra klinikkene for psykisk helsevern

Vi har et bredt kurstilbud både for ansatte og for eksterne samarbeidspartnere. Kurstilbudet følger et fast definert årshjul og de fleste kursene er åpne for eksterne deltakere.


Covid-19 og kursavvikling:
Vi følger gjeldende retningslinjer for smittevern når kursene skal avvikles. I dag betyr det maksimalt 20 deltakere pr arrangement. I noen tilfeller vil vi kunne tilby kurs overført på Skype, men Vi åpner for eksterne deltakere, men vil prioritere plass til egne ansatte på kurs med stor interesse. Vi tar også forbehold om endringer og eventuelle avlysningner av kurs på grunn av endret smittesituasjon. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende våre kurs, kan du kontakte FoU-enheten på telefon 51 51 56 25/51 51 52 36/51 51 52 33.

Ønsker du å motta informasjon om våre kurs på e-post? Gi beskjed til berit.lode.helland@sus.no

Mer informasjon om kurstilbudet vårt finnes i vedleggene nedenfor:

Årshjul - kurstilbudKursmodell - nyansattkursKurstilbud fordelt på faggrupper

Se i oversikten nedenfor for detaljert informasjon om det enkelte kurs.

Fant du det du lette etter?