HELSENORGE

Regionalt forskningsnettverk for klinisk psykoseforskning

Det regionale forskningsnetteverket for forskning innen psykose skal stimulere til kompetanseheving, kvalitetssikring og utvikling av klinisk forsking i Helse Vest omkring psykoselidelsene.

Nettverket er åpent for nye medlemmer blant behandlere og forskere innen psykisk helse i regionen - både fra foretakene og fra eksempelvis universitet og høgskoler.

Samarbeid
Høsten 2007 ble det etablert en formell samarbeidsavtale ved psykosenettverket i Helse Fonna HF og i Helse Stavanger HF for deling av data og samarbeid om delprosjekter. Mer informasjon om nettverket finnes på www.tips-info.com

Fant du det du lette etter?