Behandlingsforløp

Behandlingen er organisert tverrfaglig, og pasienten kan møte ulike fagpersoner i løpet av behandlingen.

Hver pasient får en egen kontaktperson for behandlingsforløpet.

Første del av behandlingen består av utredning der vi gjennomgår livshistorie, sykehistorie, familieforhold og aktuelle problemstillingen. Vi gjennomfører et diagnostisk intervju, og vi ber pasienten fylle ut en del spørreskjema om spiseforstyrrelse og andre fysiske og psykiske forhold.

Utredningen inngår også som en del av enhetens kvalitetsrutiner. Derfor vil pasienter få spørsmål om å gi en frivillig tilbakemelding om sin situasjon etter kortere eller lengre behandling.

Etter utredningsperioden setter vi oss ned sammen og drøfter hva som vil være det beste behandlingstilbudet, enten det er ved vår enhet eller andre steder. Er det behov for tjenester fra flere hjelpeinstanser (som kommunehelsetjeneste, fastlege eller NAV) vil vi også være behjelpelig med å etablere nødvendig samarbeid.

Les mer: Pasientforløp fra EQS

Fant du det du lette etter?