Ansatte i SESAM

Ansatte i SESAM
Ingelin Testad

Ingelin Testad
Senterleder/Professor
Tlf: 51 51 51 47 
Mob: +47 950 93 641
ingelin.testad@sus.no

Dag Årsland

Dag Årsland
Forskningsleder/Professor
Tlf: 51 51 50 62
Mob: +47 975 75 804
dag.aarsland@sus.no

Karin Smedvig

Karin Smedvig
Avdelingssjef
Tlf: 51 51 52 23
karin.smedvig@sus.no

Kristin Nordin

Kristin Marie Aas Nordin
Fag- og administrativ koordinator
Tlf: 51 51 55 63
Mob: +47 476 04 541
kristin.marie.aas.nordin@sus.no 

Martha Gjestsen

Martha Therese Gjestsen
Koordinator for intervensjonsteamet
Tlf: 51 51 55 68
Mob: +47 928 05 525
martha.therese.gjestsen@sus.no

Helen Wigestand

Helen Guthormsen Wigestrand
Førstekonsulent
Tlf: 51 51 56 19
Mob: +47 476 03 612
helen.guthormsen.wigestrand@sus.no

aleksandra.jpg

Aleksandra Sevic
Forskningsmedarbeider
Tlf: 51 51 5175 64
aleksandra.sevic@sus.no

Ane_portrett.jpg

Ane Haugland
WiseAge prosjektkoordinator
Tlf: 51 51 56 21
ane.haugland@sus.no

Anne k.jpg

Anne Katrine Bergland
Stipendiat
anne.katrine.bergland@sus.no

Arne_Nakling.jpg

Arne Exner Nakling
Stipendiat
arne.exner.nakling@sus.no
arne.nakling@betanien.no

Clive_ballard.png

Clive Ballard
Gjesteprofessor
c.ballard@exeter.ac.uk

Corinna Vossius

Corinna Vossius
Forsker
corinna.vossius@sus.no

Halvor Næss

Halvor Næss
Regional ressursperson Professor 2
halvor.ness@helse-bergen.no

Hilde MR

Hilde R. Marianayagam
Fagkonsulent
Tlf: 51 51 51 96
Mob: +47 971 21 231
hilde.rydland.marianayagam@sus.no

Hogne Sønnesyn.jpg

Hogne Sønnesyn
Postdoc
hogne.sonnesyn@sus.no

Ingrid Langeland

Ingrid Langeland
Fagkonsulent
Tlf: 51 51 56 86
Mob: +47 404 74 635
ingrid.langeland@sus.no

Jon Arild.jpg


Jon Arild Aakre
Stipendiat
Tlf: 51 51 55 64
jon.arild.aakre@sus.no

Linn Oftedal
Forsker
linn.silje.wathne.oftedal@sus.no

Kadija.jpg

Khadija Khalifa
Forskningsmedarbeider
Tlf: 51 51 55 64
khadija.nasralla.khalifa@sus.no

Lise Birgitte Holteng

Lise Birgitte Austbø Holteng
Førstekonsulent
Tlf: 51 51 55 64
lise.birgitte.austbo.holteng@sus.no

Martine kajander

Martine Kajander
Stipendiat
Tlf: 51 51 56 72
martine.marie.kajander@sus.no

Målfrid Meling

Målfrid Meling
Seniorrådgiver
malfrid.margrete.meling@sus.no

Ragnhild Østerhus

Ragnhild Djønne Østerhus
Stipendiat
ragnhild.djonne.osterhus@sav.no

Reidun Meling

Reidun Sikveland Meling
Forskningssykepleier
Mob: +47 975 34 161
reidun.sikveland.meling@sus.no

Siri Ueland

Siri Ueland
Fagkonsulent
Tlf: 51 51 97 06
siri.ueland@sus.no

Svein Kjosavik

Svein Reidar Kjosavik
Veileder
svein.reidar.kjosavik@sus.no

Toril_terum.jpg

Toril Marie Terum
Stipendiat
Toril.Marie.Terum@hvl.no

Vigdis_Vagle.jpg

Vigdis Vagle
Seniorrådgiver
vigdis.vagle@sus.no

Torunn Gudmestad Øvrebø.jpg

Torunn Gudmestad Øvrebø
Forskningsmedarbeider
torunn.gudmestad.ovrebo@sus.no

Anne Henriksen

Anne Torsvik Henriksen
Seniorrådgiver
anne.torsvik.henriksen@gmail.com

Arnfinn_Fiskaa.jpg

Arnfinn Fiskå
Seniorrådgiver
arnfinn.fiska@sus.no

Audun.jpg

Audun Osland Vik-Mo
Postdoc
audun.osland.vik-mo@sus.no

Solveig_Hammonds.jpg

Solveig Hammonds
Forsker
solveig.kristina.hammonds@sus.no

Øystein_Kallevåg.jpg

Øystein Kallevåg
Forskningskonsulent
oystein.kallevag@sus.no

Regionale ressurspersoner

Greta Gaard Endal, Helse Førde
Halvor Næss, Helse Bergen
Nina Hauge, Helse Fonna
Siri Ueland, Helse Stavanger

Referansegruppe

Sven Hove, Brukerutvalg Helse Vest
Oddrun Strand Rangnes, Brukerutvalg Stavanger Universitetssjukehus
Øyvind Kirkevold, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Nina Hauge, Helse Fonna
Toril Midtbø, Høgskulen i Sogn og Fjordane
Ole Martin Steihaug, Helse Bergen
Stein Tore Nilsen, Stavanger Universitetssjukehus
Svein Skeie, Stavanger Universitetssjukehus
Karin Smedvig, Stavanger Universitetssjukehus
Kari Holvik Furevik, Helse Førde

Fant du det du lette etter?