Ansatte i SESAM

Ingelin Testad, Senterleder/PostdocDag Årsland, Forskningsleder/professorHelen Guthormsen Wigestrand, FørstekonsulentKristin Marie Aas Nordin, Fag- og administrativ koordinatorMartha Therese Gjestsen, Koordinator for intervensjonsteamet


Ingrid Langeland Braut, FagkonsulentHilde R. Marianayagam, FagkonsulentSiri Ueland, Fagkonsulent Hogne Sønnesyn, Seniorforsker 1Svein Reidar Kjosavik, PostdocClive Ballard, GjesteprofessorHalvor Næss, Rådgiver/Professor 2


Martine Marie KajanderReidun Sikveland Meling


   Målfrid Meling, Seniorrdågiver

Vigdis Vagle, Seniorrådgiver


Toril Marie TerumRagnhild Djønne ØsterhusArnt Egil YdstebøEllen SvendsbøeAnne Katrine BerglandArne Exner Nakling
Regionale ressurspersoner

Hildur Thingnes, Førde

Synnøve Bremer Skarpenes, Fonna 

Referansegruppe

Sven Hove Brukerutvalg Helse Vest,  Agnes Lea Tvedt Kommunenes sentralforbund (KS), Hilmar Egeli Seniorrådgiver, Oddrun Strand Rangnes Brukerutvalg Stavanger Universitetssjukehus, Øyvind Kirkevold Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Nina Hauge Helse Fonna.

Toril Midtbø Høgskulen i Sogn og Fjordane, Lars Birger Nesje Helse Bergen

Stein Tore Nilsen Stavanger Universitetssjukehus

Svein Skeie Stavanger Universitetssjukehus, Kari Holvik Furevik Helse Førde

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.