Arne Exner Nakling

Stipendiat

SESAM, Helse Stavanger HF Betanien Sykehjem, Hovedveileder Dag Årsland