HELSENORGE

SESAM gratulerer Veslemøy Guise med doktorgraden

4. mars 2019 forsvarte Veslemøy Guise avhandlingen “Simulation-based telecare training for home healthcare professionals: An action research study” og disputerte dermed for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Bilde av Veslemøy Guise

Foto: Universitetet i Stavanger

Hensikten med doktorgradsstudien var å utvikle, teste og evaluere et simuleringsbasert opplæringsprogram om videobesøk for ansatte i hjemmebaserte tjenester. Videobesøk er kliniske samtaler / møter utført i sanntid mellom hjemmeboende pasienter og helsepersonell ved hjelp av et sikkert, audiovisuelt videokommunikasjonssystem.


Doktorgradsstudien har vært en del av Safer@Home-prosjektet, finansiert av Norges forskningsråd og med energi- og telekommunikasjonsselskapet Lyse som prosjekteier. De øvrige samarbeidspartnerne i studien var simuleringssenteret SAFER, Regionalt kompetansesenteret for eldremedisin og samhandling - SESAM og Stavanger kommune.

Hovedveileder har vært: Professor Siri Wiig, Universitetet i Stavanger
Medveiledere har vært: Professor Ingelin Testad, University of Exeter, og Dr Janet Anderson, King’s College London


Les mer om forskningen til Veslemøy Guise her