SESAM-konferansen 2019

Regional konferanse i eldremedisin 22. og 23. mai i Stavanger Forum

bilde av sal med mennesker

Målet med SESAM-konferansen er å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. Denne årlige konferansen er en møteplass for utvikling av faglige nettverk og en mulighet til å skape bedre samhandling.

Eldremedisin er sammensatt, og helsesvikt må ses i et helhetlig perspektiv. Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion.

Tema for konferansen er: Demens, nyere forskning, praksisnær forskning, KOSMOS-studien, TID-modellen, Eldre og rus, Komplikasjoner etter hjerneslag, Pasientrettighetsloven kap. 4A m.m.

Noen av foredragsholderne er: Bettina Husebø, Øyvind Kirkevold, Bjørn Lichtwarck, Halvor Næss, Torgeir Gilje Lid, Ingelin Testad og Dag Årsland.

Se fullstendig program her: Program Sesam 2019 v5.pdf

Påmelding til konferansen

Fant du det du lette etter?