SESAM-konferansen 2019

Regional konferanse i eldremedisin 22. og 23. mai i Stavanger Forum

bilde av sal med mennesker
 

Målet med SESAM-konferansen er å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. Denne årlige konferansen er en møteplass for utvikling av faglige nettverk og en mulighet til å skape bedre samhandling.

Eldremedisin er sammensatt, og helsesvikt må ses i et helhetlig perspektiv. Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion.

Tema for konferansen er: Demens, nyere forskning, praksisnær forskning, KOSMOS-studien, TID-modellen, Eldre og rus, Komplikasjoner etter hjerneslag, Pasientrettighetsloven kap. 4A m.m.

Noen av foredragsholderne er: Bettina Husebø, Øyvind Kirkevold, Bjørn Lichtwarck, Halvor Næss, Torgeir Gilje Lid, Ingelin Testad og Dag Årsland.

Detaljert program for konferansen kommer fortløpende.

Påmelding til konferansen

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.