HELSENORGE

Utlysning av Linda Buettners praksispris for 2019

SESAM deler ut to premier på SESAM-konferansen for gode tiltak til personer med demens som gjerne også har nyhetens interesse.

​Linda Buettner var en amerikansk professor i rekreasjonsterapi. Hun har vært en foregangsfigur, både internasjonalt og her i vår region, for det praksisnære arbeidet og for betydningen av positive aktiviteter i hverdagen. I Linda Buettners ånd vil SESAM bidra til "Den gode dagen" for personer med demens gjennom å fremheve og dele enkle, kreative, morsomme, nære, kjærlige og smarte; kort sagt - gode tiltak for personer med demens som gjerne også har nyhetens interesse.

Det deles ut to premier på SESAM-konferansen 22. og 23. mai 2019 på henholdsvis kr. 10 000 og kr. 5 000. Alle innkomne forslag blir presentert på konferansen og informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden vår.

Send en beskrivelse av tiltaket til SESAM ved Helen G. Wigestrand, helwig@sus.no

Momenter som skal være med:

  • Tittel
  • Virksomhet
  • Hvem er det for?
  • Hvordan gjøres det?
  • Hvordan virker det?
  • Hva behøves av utstyr?

Beskrivelsen kan være på 1-2 sider. Vektlegg det pasientnære aspektet og det gode relasjonsarbeidet i beskrivelsen av tiltaket. Legg gjerne ved noen bilder i god kvalitet.

Frist innen fredag 26. april 2019

Det blir utarbeidet postere av alle bidragene som sendes inn. Disse henges opp på konferansen. Sender dere inn bilder med personer på, er det viktig med samtykke fra disse, eventuelt pårørende.

Vinnerbidrag 2018, se film på:

https://vimeo.com/272249863

Fant du det du lette etter?