WiseAge

WiseAge skal arbeide for å bli en bevegelse som fremmer mulighetene brukermedvirkning i forskning og innovasjon skaper i et aldrende samfunn.

​Kan Stavanger og Norge vise resten av verden vei i et aldrende samfunn?

Bakgrunn

I 2050 vil 2.1 milliarder mennesker være over 65 år. Mer enn dobbelt så mange som i dag. Hvordan vil det påvirke samfunn og næringsliv? Hvilke muligheter vil det skape? Hvordan kan forskningen forberede oss på et aldrende samfunn? Hvordan kan forskningen bidra til ny tenkning, ny verdiskaping og nye løsninger? I Stavanger har vi i SESAM forsket internasjonalt med eldre som ressurs siden 2010. Da ble vi etablert som et Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling i Helse Vest RHF. Vi er lokalisert på Stavanger universitetssjukehus. Forskning og kunnskapsutvikling i feltet eldremedisin og samhandling er vår viktigste oppgave. Brukermedvirkning er helt avgjørende i dette arbeidet.

Nå vil vi ta dette et stort steg videre – fordi det angår absolutt alle.

Samarbeid

Samarbeid på tvers av disipliner er grunnleggende for SESAM og har vært det fra starten. Vi har forsket sammen med hotellansatte, designere, kokker og teknologer, med brukeren i sentrum. Dette har skapt resultater som har gitt verdi for mange, og økt livskvalitet og mestring for eldre. Potensialet for å oppnå mer er stort - vi opplever at vi såvidt har startet - og vi har mye mer å bidra med.
Vi ønsker å bidra til en samfunnsdebatt og inspirere til å utvikle nye løsninger med utgangspunkt i forskningen.

En stor ambisjon – ja. Men hvem andre i verden kan gjøre dette? Og hvordan gjør vi det?

Stavanger og Norge som globalt knutepunkt?

Stavangerregionen vil ha en større økning av personer over 65 år enn resten av landet, og kjennetegnes være innovativ og handlingsorientert. I tillegg er Norge et av verdens rikeste land, med de lykkeligste innbyggerne i verden. Dette gjør at vi også har et ansvar. Ikke bare lokalt, men også internasjonalt i å utvikle modeller for brukermedvirkning i forskning og kunnskapsutvikling. Det er dette WiseAge handler om. Sammen kan vi gjøre Stavanger til et globalt knutepunkt for forskning og kunnskapsutvikling innen eldremedisin.

Vi vil utvikle modeller for å involvere den viktige ressursen personer over 65 representerer.

Wiseage - en bevegelse for å nå mange og skape endring

"Eldre som ressurs" har vært en kjerneverdi på SESAM siden vi startet i 2010. WiseAge bygger videre på dette grunnlaget fordi vi ser det som helt nødvendig å nå mange flere med dette budskapet: politikere, ideelle organisasjoner, næringslivsledere, akademia, opinionsdannere og familie.

I et aldrende samfunn angår dette alle!

 

WiseAge skal arbeide for å bli en bevegelse som fremmer mulighetene brukermedvirkning i forskning og kunnskapsutvikling skaper i et aldrende samfunn. Vil du vite mer og finne ut hvordan du kan bidra? Ta kontakt: sesam@sus.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.