HELSENORGE
bilde av mennesker
by SESAM

WiseAge

WiseAge er en bevegelse som fremmer mulighetene brukermedvirkning i forskning og kunnskapsutvikling skaper i et aldrende samfunn.

​Kan Stavanger og Norge vise resten av verden vei i et aldrende samfunn?

Bakgrunn

I 2050 vil 2.1 milliarder mennesker være over 65 år. Mer enn dobbelt så mange som i dag. Hvordan vil det påvirke samfunn og næringsliv? Hvilke muligheter vil det skape? Hvordan kan forskningen forberede oss på et aldrende samfunn? Hvordan kan forskningen bidra til ny tenkning, ny verdiskapning og nye løsninger? 

SESAM er et regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling ved Stavanger universitetssjukehus. Vi arbeider med forskning, undervisning og nettverksbygging for å bedre eldre sin helse og livskvalitet.

I Stavanger har vi i SESAM etablert WiseAge. WiseAge er SESAM sin plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. WiseAge skal legge til rette for å bruke eldres kompetanse og erfaring i forskning og kunnskapsutvikling. Dette for å utvikle forskning som tar utgangspunkt i erfarte problemstillinger. WiseAge arbeider med å involvere brukere i forskning og kunnskapsutvikling i et samfunn der andelen eldre vil vokse og kreve nye måter å arbeide for og med denne gruppen.

WiseAge er en bevegelse som fremmer mulighetene brukermedvirkning i forskning og kunnskapsutvikling skaper i et aldrende samfunn.

Samarbeid

Samarbeid på tvers av disipliner er grunnleggende for SESAM og har vært det fra starten. Vi har forsket sammen med hotellansatte, designere, kokker og teknologer, med brukeren i sentrum. Dette har skapt resultater som har gitt verdi for mange, og økt livskvalitet og mestring for eldre. Potensialet for å oppnå mer er stort - vi opplever at vi såvidt har startet - og vi har mye mer å bidra med.

Stavanger og Norge som globalt knutepunkt?

Stavangerregionen vil ha en større økning av personer over 65 år enn resten av landet, og kjennetegnes med å være innovativ og handlingsorientert. I tillegg er Norge et av verdens rikeste land, med de lykkeligste innbyggerne i verden. Dette gjør at vi også har et ansvar. Ikke bare lokalt, men også internasjonalt i å utvikle modeller for brukermedvirkning i forskning og kunnskapsutvikling. Det er dette WiseAge handler om. Sammen kan vi gjøre Stavanger til et globalt knutepunkt for forskning og kunnskapsutvikling innen eldremedisin.

WiseAge - en bevegelse for å nå mange og skape endring

WiseAge skal være for de over 60 år som ønsker å delta eller bidra i samfunnsdebatten, med håp om å få et bredt utvalg av befolkningen.  Det er derfor opprettet «Alder Samfunn Kunnskap (ASK)! Spør den det gjelder,» som er en database over brukere sitt syn på forsknings- og samfunnsspørsmål og hvordan den enkelte ønsker å involvere seg i WiseAge. Det arbeides systematisk at WiseAge medlemmene skal få mulighet til å ha innflytelse på arbeidet som blir gjort i WiseAge og på SESAM. Det er derfor etablert et eget brukerråd og erfaringspanel.

WiseAge ønsker å skape en bevegelse omkring spørsmålet knyttet til et aldrende samfunn. Vi ønsker å få flest mulig involvert i forskning for å bidra med å skape samfunnsendringer. Vi ønsker å stimulere og inspirere næringslivet til å utvikle nye løsninger med utgangspunkt i forskningen. Vi ønsker å synliggjøre at alle eldre er verdifulle ressurser og kan bidra på forskjellig nivå. Vi vil skape en bevegelse som gjennom forskning og kunnskap utfordrer hva det vil si å bli og å være gammel.

 

WiseAge abeider med å involvere brukere i forskning og kunnskapsutvikling i et samfunn der andelen eldre vil vokse og kreve nye måter å arbeide for og med denne gruppen. Vil du vite mer og finne ut hvordan du kan bli WiseAge medlem? Ta kontakt med oss på mail: wiseage@sus.no eller ring: 51 51 56 19

Ønsker du mer informasjon om WiseAge eller vil du bli medlem i WiseAge. Ta kontakt på mail: wiseage@sus.no eller ring 51 51 56 19

Gjerne følg oss på Facebook: WiseAgebySESAM

Fant du det du lette etter?