HELSENORGE

Musikkterapi

«Musikkens evne til å integrere og helbrede er helt grunnleggende. Det er den dypest virkende ikke-kjemiske medikasjon vi kjenner». Oliver Sachs, nevrolog

​Musikkterapi har som mål å skape vekst og endring og å bidra til helse og en bedre livssituasjon. Bedring kan oppnås gjennom musikalske opplevelser og erfaringer, og gjennom utvikling av kontakter og relasjoner.

Dette kan medvirke til å

  • lindre symptomer
  • opprettholde håp og funksjon
  • oppleve mestring
  • oppdage nye sider ved seg selv
  • oppdage og mestre egne følelser
  • forstå og bearbeide erfaringer
  • gjøre estetiske erfaringer
  • få bedre sosial fungering

Hos musikkterapeuten kan du prøve ut og spille ulike instrumenter. Du kan spille sammen i gruppe/»band» eller spille/synge alene.

Vi lage tekst og musikk og eventuelt bilder sammen. Vi kan lytte til musikk og snakke om det vi erfarer. Vi arbeider med kroppsfornemmelser; rytme, bevegelse, enkel dans i en trygg musikalsk ramme.

Musikkterapeuten ønsker å lete fram og stimulere menneskets ressurser.

Hvem kan delta?

Musikkterapitilbudet kan gis til enkeltpersoner eller grupper. Det kan foregå over korte eller lengre perioder. En trenger ikke kunne spille et instrument eller være vant til å synge eller danse.

Du kan henvises til musikkterapi ved Dalane DPS fra fastlege eller andre behandlere.

 

Fant du det du lette etter?