Gruppetilbud

Oversikten skal synliggjøre eksisterende tilbud og mangfold av behandlingstilbud innen klinikkene og Rogaland A- senter. Ta gjerne kontakt med gruppelederne for å etterlyse ny oppstart av et tilbud dersom det er behov for det.

Avdeling Unge Voksne og flyktninger

Et bedre liv - Gausel poliklinikk

Les mer om Avdeling unge voksne og flyktninger

Enhet for spiseforstyrrelser

Les mer om Enhet for spiseforstyrrelser

Ryfylke DPS

Kurs i selvhevdelseKurs i mindfullness stressmestring

Les mer om Ryfylke DPS

Sandnes DPS

Psykoterapeutisk/analytisk gruppe Psykoterapi i gruppe Angstmestringsgruppe Affektbevissthetsgruppe

Ungdomsgruppe, Korttidsgruppe, Integrert gruppeterapi ved Team 4, Psykoterapeutiske/analytiske grupper, analytisk gruppe

Les mer om Sandnes DPS

Sola DPS

Stressmestringskurs

Les mer om Sola DPS

Spesialavdeling for voksne

Endringsprogrammet for sedelighetsdømte (SV) Psykoedukativt familiesamarbeid – Familiepoliklinikken

Les mer om Spesialavdeling for voksne

Stavanger DPS

   

Les mer om Stavanger DPS gruppepoliklinikken

Tilbud hos eksterne

Rogaland A-senter Jæren DPS Jæren DPS - LMS


 

Alle gruppetilbud (pdf)

Gruppetilbud - Analytisk gruppe elin_enhet for spiseforstyrrelse 29 10 12.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud - Analytisk gruppe elin_enhet for spiseforstyrrelse 29 10 12.pdfGruppetilbud - Analytisk gruppe elin_enhet for spiseforstyrrelse 29 10 12.pdf
gruppetilbud - Angstmestringskurs_Sandnes DPS Poliklinikken.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/gruppetilbud - Angstmestringskurs_Sandnes DPS Poliklinikken.pdfgruppetilbud - Angstmestringskurs_Sandnes DPS Poliklinikken.pdf
Gruppetilbud - Brosjyre-OCD-BrosjyretattfraHelseBergen Stavanger DPS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud - Brosjyre-OCD-BrosjyretattfraHelseBergen Stavanger DPS.pdfGruppetilbud - Brosjyre-OCD-BrosjyretattfraHelseBergen Stavanger DPS.pdf
Gruppetilbud - Endringsprogrammet sedelighetsdømte_SV.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud - Endringsprogrammet sedelighetsdømte_SV.pdfGruppetilbud - Endringsprogrammet sedelighetsdømte_SV.pdf
Gruppetilbud GPK - Affektbevgr Stavanger DPS Lassa.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud GPK - Affektbevgr Stavanger DPS Lassa.pdfGruppetilbud GPK - Affektbevgr Stavanger DPS Lassa.pdf
Gruppetilbud GPK - Emosjonalt ustabil personlighetsforstyrrelse Stavanger DPS Lassa.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud GPK - Emosjonalt ustabil personlighetsforstyrrelse Stavanger DPS Lassa.pdfGruppetilbud GPK - Emosjonalt ustabil personlighetsforstyrrelse Stavanger DPS Lassa.pdf
Gruppetilbud GPK - FiremndrIntensiv beh- Stavanger DPS vaaland.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud GPK - FiremndrIntensiv beh- Stavanger DPS vaaland.pdfGruppetilbud GPK - FiremndrIntensiv beh- Stavanger DPS vaaland.pdf
Gruppetilbud GPK - Mødremspisef- Stavanger DPS lassa.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud GPK - Mødremspisef- Stavanger DPS lassa.pdfGruppetilbud GPK - Mødremspisef- Stavanger DPS lassa.pdf
Gruppetilbud GPK - OCD ettergruppe Stavanger DPS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud GPK - OCD ettergruppe Stavanger DPS.pdfGruppetilbud GPK - OCD ettergruppe Stavanger DPS.pdf
Gruppetilbud GPK - Spisefoverspl- Stavanger DPS Lassa.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud GPK - Spisefoverspl- Stavanger DPS Lassa.pdfGruppetilbud GPK - Spisefoverspl- Stavanger DPS Lassa.pdf
Gruppetilbud - KID kurs_sesam_091111.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud - KID kurs_sesam_091111.pdfGruppetilbud - KID kurs_sesam_091111.pdf
Gruppetilbud - Kurs i mindfullness stressmestring - Ryfylke DPS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud - Kurs i mindfullness stressmestring - Ryfylke DPS.pdfGruppetilbud - Kurs i mindfullness stressmestring - Ryfylke DPS.pdf
Gruppetilbud - Kurs i selvhevdelse - Ryfylke DPS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud - Kurs i selvhevdelse - Ryfylke DPS.pdfGruppetilbud - Kurs i selvhevdelse - Ryfylke DPS.pdf
Gruppetilbud - Psykoedukative flerfamiliegrupper_Familiepol AMC2 191113.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud - Psykoedukative flerfamiliegrupper_Familiepol AMC2 191113.pdfGruppetilbud - Psykoedukative flerfamiliegrupper_Familiepol AMC2 191113.pdf
Gruppetilbud - Gruppe psykosomatiske plager_ Sandnes DPS reha.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud - Gruppe psykosomatiske plager_ Sandnes DPS reha.pdfGruppetilbud - Gruppe psykosomatiske plager_ Sandnes DPS reha.pdf
Gruppetilbud - Psykoterapeutisk samtalegruppe_Sandnes DPS Poliklinikken.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud - Psykoterapeutisk samtalegruppe_Sandnes DPS Poliklinikken.pdfGruppetilbud - Psykoterapeutisk samtalegruppe_Sandnes DPS Poliklinikken.pdf
Gruppetilbud - psykoterapi i gruppe Enhet for spiseforstyrrelser 180411.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud - psykoterapi i gruppe Enhet for spiseforstyrrelser 180411.pdfGruppetilbud - psykoterapi i gruppe Enhet for spiseforstyrrelser 180411.pdf
Gruppetilbud - Stressmestringskurs - SolaDPS poliklinikk.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/psykiatriskdivisjon/Documents/Gruppetilbud/Gruppetilbud - Stressmestringskurs - SolaDPS poliklinikk.pdfGruppetilbud - Stressmestringskurs - SolaDPS poliklinikk.pdfFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.