HELSENORGE

Gruppetilbud

Oversikten skal synliggjøre eksisterende tilbud og mangfold av behandlingstilbud innen klinikkene og Rogaland A- senter. Ta gjerne kontakt med gruppelederne for å etterlyse ny oppstart av et tilbud dersom det er behov for det.

Fant du det du lette etter?