SOLA DPS Raskere tilbake

Raskere tilbake er en ordning som gjør at personer som står i fare for å bli sykemeldt eller som er sykemeldt, kan få behandling raskere enn de ellers ville ha fått. Raskere tilbake er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet har som mål å unngå sykefravær og hjelpe sykemeldte raskere tilbake i jobb.

Målgruppe​

Tilbudet er rettet mot dem som:

  • bor i opptaksområdet til Stavanger universitetssjukehus
  • er i arbeid eller har et arbeidsforhold
  • har mild til moderat depresjon, angstproblemer eller andre lettere psykiske problemer

Tilbudet passer ikke til personer med langvarig nedsatt funksjonsnivå grunnet psykiske plager og/eller med behov for sammensatt og langvarig behandling


Tilbudet omfatter

  • Avklaring av den psykiske komponenten i pasientens sykdomsbilde og en vurdering om pasienten vil kunne ha utbytte av psykologisk behandling. I noen tilfeller også anbefalinger i forhold til hvilke andre behandlingstilbud som kan være aktuelle
  • Individuell samtaleterapi. Behandlingen blir tilpasset den enkeltes behov og det blir brukt ulike tilnærminger i samtalene, for eksempel psykodynamisk-, kognitiv- og eklektisk tilnærming
  • Gruppeterapi. Pasienter som er henvist gjennom Raskere tilbake-ordningen vil også kunne få tilbud om gruppeterapi som blir arrangert av Stavanger universitetssjukehus​​​

Kontaktinformasjon

Stavanger universitetssjukehus har en egen koordinator for Raskere tilbake

Hege Larsen Vuyk
Telefon: 51 51 36 59/957 48 768

Kontaktperson for Sola DPS
Bjarne Andreas Johansen
Telefon: 51 51 54 41
Ludvig Mellemstrand
Telefon: 51 51 54 76