Helsenorge

Affektbevissthetsgruppe

Affektbevissthet handler om evnen til å bevisst legge merke til, tolerere, reflektere over og uttrykke emosjonelle erfaringer. 

Affektbevissthetsgruppe er en psykoterapeutisk manualbasert terapiform som gir opplæring i følelser med sterkt fokus på kropp og kroppens signaler. Gruppen har plass til 6-8 pasienter og ledes av 2 gruppeledere (evt. observatør) og har form som en samtalegruppe. Det tas i bruk terapeutisk skriving i gruppemøtene som hjelp til å få mer tak i hva som skjer inni seg selv og mellom seg selv og andre. Målet underveis i gruppeterapien er å kjenne etter ift kroppslige fornemmelser og følelser.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

  • Ekskluderingskriterier: Daglig bruk av A og B-preparater, pågående rusmisbruk eller selvskading, at en er aktiv suicidal, eller psykose.
  • Krav om individualbehandler: Nei, men det anbefales å ha individualterapeut.

Det er fastlegen som har det medisinske ansvaret for pasienten under behandlingen.

  • Henvisningsperiode: Fortløpende
  • Krav til henvisning: Vi tar kun imot henvisninger fra spesialisthelsetjenesten.
  • Henvisningsadresse: Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken, Pb 8100, 4086 Stavanger
  • Henvisning i DIPS: PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning

 

FØR

Affektbevissthetsgruppe er for mennesker med angst og/eller depresjonsproblem, hvor psykiske plager har satt seg i kroppen og som strever med forholdet til følelser på ulike måter. I gruppen har en fokus på evnen til å gjenkjenne ulike følelser, tenke over dem og uttrykke dem slik at man kan ta vare på seg selv i forhold til andre på en hensiktsmessig måte. Det jobbes etter Affektbevissthetsmodell utviklet av Jon Trygve Monsen. 

Målet er å bli bedre i stand til å gjenkjenne egne følelser kroppslig og mentalt, forstå og tolerere disse og uttrykke sine følelser på en mer hensiktsmessig måte. Det er ikke krav om individualterapeut i tillegg under gruppeterapien, men det anbefales.

Affektbevissthetsgruppe ved Gruppepoliklinikken starter med individuell vurderingssamtale hvor struktur og innhold i gruppeterapien presenteres.  Det tas Affektbevissthetsintervju for 12 følelseskategorier før oppstart. Affektbevissthetsintervju er benyttet for å få et mål på emosjonell fungering. 

UNDER

Gruppeterapien består av opplæringsgruppe (del 1) og etterbehandlingsgruppe (del 2). Opplæringsgruppen i Affektbevissthet varer over 16 uker. Samlingene starter med fokus på hvordan deltagerne har det her og nå. Hvert gruppemøte avsluttes med musikk, hvor deltagerne selv bidrar med ønsker. Gruppetimen varer i 120 minutter

Strukturen på gruppesamlingene: 
1.Samling: Bli kjent, informasjon om gruppeterapien og grupperegler, presentasjonsrunde og innføring i metoden Affektbevissthet. 

Samling 2-13 tar for seg en følelse hvert gruppemøte som nøye presenteres av gruppelederne med hensyn til følelsens fenomenologi og funksjon. Følelseskategoriene er; interesse/engasjement, glede/velbehag, redsel, sinne, forakt, avsky, skam, tristhet, misunnelse/sjalusi, skyld, ømhet og overraskelse. 

Før vi jobber med følelsen forsøker gruppedeltagerne å komme i kontakt med en scene hvor følelsen har vært involvert. Scenen deles ikke, men blir brukt for å komme i kontakt med følelsen. 
Vi gjennomgår hvordan følelsen kjennes i kroppen, hvilken stemning den gir, hvordan den virker og hvordan den håndteres og hva den prøver å fortelle (følelsens signalfunksjon). Etterpå jobber vi med uttrykket, hvordan en kan uttrykke følelsen kroppslig og med ord. 

Samling 14 og 15 brukes til repetisjon av det gruppen opplever viktig å få sett nærmere på. Siste gruppesamling (16) er til evaluering. 

Etter opplæringsdelen tilbys viderekommende dynamisk Affektbevissthetsgruppe med 10 gruppesamlinger hvor samme gruppedeltagere er samlet. I hvert gruppemøte presenterer to pasienter hendelser (45 minutter hver) hvor vi forsøker å se på hendelsene i lys av følelser og mønstre. På den måten får pasientene trent på det de har oppdaget og lært i opplæringsgruppen. Gruppetimen varer 120 minutter.

ETTER

Ved avslutning tas det Affektbevissthetsintervju hvor de følelsene som fremtrer som mest sentrale for pasienten utvelges og gis prioritet. 

Affektbevissthetsmetoden gir godt grunnlag til å oppdage og bli kjent med dype mønstre knyttet til følelser.

Gruppeterapien avsluttes med en individuell samtale hvor en gjennomgår affektbevissthetsintervju og gruppeterapiforløpet og leverer ut skriftlig materiale om Affektbevissthet.

KONTAKTINFORMASJON

Stavanger DPS Gruppepoliklinikken

Sentralbord: 51 51 45 00                                                                                                  Sekretær gruppepoliklinikken: 51 51 45 90

Besøksadresse: Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger
Fant du det du lette etter?