Gruppeterapi overspisingslidelse

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe mot spesifikke mål.  De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme. Målet for gruppen er å regulere måltidsrytme og redusere overspising, og få økt bevissthet omkring samspill mellom kropp, adferd, tanker og følelser.

Det er dessverre inntaksstopp i denne gruppen fram til 2022.
Du kan også kontakte ROS, rådgivning om spiseforstyrrelser, som gir veiledning for personer med spiseforstyrrelse.

Arbeidsformen er gruppeterapi med kognitiv tilnærming og affektbevissthet i 10 ukentlige sesjoner.

Gruppen starter opp hver høst og vår og går over en fast dag i uken, 3 timer. På grunn av stor etterspørsel, er det dessverre lang venteliste.

På grunn av den pågående Covid-19-pandemien, har vi midlertidig måttet omgjøre gruppebehandling for overspisingslidelse til individualterapi. Dette kan medføre lenger ventetid før behandling.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

OBS: Det er dessverre inntaksstopp for denne gruppen fram til 2022.

Det er fastlegen som har det medisinske ansvaret for pasienten under behandlingen.

Inkluderingskriterier: Overspisingsproblematikk, overvektsproblematikk, mentale helseplager som følge av overvektsoperasjon.
Ekskluderingskriterier: Psykose, mani eller tilstander som gjør at en ikke kan forplikte seg til gruppeterapi i perioden gruppen forløper.
Krav om indiviualbehandler: Nei, ikke krav om, men dette tilbudet erstatter ikke individualterapi dersom det er behov for det.

Henviste pasienter innkalles til vurderingssamtaler fortløpende. Henvisningen må komme fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten som har vurdert at det er behov for overspisingsbehandling..

Henvisningsadresse:

Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken,
Pb 81000 4086 Stavanger.

Henvisning i DIPS:
PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning

 

FØR 

Henviste pasienter innkalles til vurderingssamtaler fortløpende.

UNDER 

Det er en lukket gruppe,  og behandlingen går over 10 uker, evt med tilbud om påfølgende ettergruppe. Gruppen møtes en fast dag i uken i tre timer, med åtte deltakere. Våren 2017 er det møter tirsdager kl. 8.30-11.30.

ETTER


 

KONTAKTINFORMASJON

Stavanger DPS Gruppepoliklinikken

Kontaktperson/tlf. Kristine Rørtveit tlf: 51514627
Sekretær tlf: 51514590 

Besøksadresse: Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 StavangerFant du det du lette etter?