Terapeutisk mestring av aggresjon (TMA)

Systematisk arbeid med terapeutisk mestring av pasienter med aggresjonsproblematikk (TMA) er en av årsakene til at bruk av tvang og mekaniske tvangsmidler er kraftig redusert ved psykisk helsevern.

​Kontakt

Leder:
Sølve Braut

TMA konsulenter Lone Viste og Bente Iversen
post.tma@sus.no


​​​​​​​​​​​​​​​
TMA, terapeutisk mestring av pasienter med aggresjonsproblematikk, ble grunnlagt i 1993 av daværende Rogaland Psykiatriske Sykehus, nå Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

I løpet av årene har TMA utviklet seg til et konsept tilpasset sykehusets hverdag og er oppdatert i henhold til lover, nyere forskning og aktuell tematikk. Fra 2009 ble TMA varemerkegodkjent.

Det legges stor vekt på forebygging av aggresjon, og de fysiske teknikkene er utviklet med tanke på å komme ut av situasjoner. Teknikkene skal fungere - og kunne brukes av alle.

TMA-kurset går over tre dager og består av praktisk trening i tillegg til teori. Det er obligatorisk for alle ansatte ved Psykiatrisk Divisjon. De fysiske teknikkene som anvendes utgjør om lag en tredjedel av kurset.

TMA-kurs kan tilbys og tilrettelegges for blant annet ambulansepersonell, vektertjeneste, legevakten, barnevernet, kommunalt bofellesskap, Buf-etat og NAV.

TMA grunnkurs

TMA-programmet består i dag av følgende tema:

 • Etikk
 • Aggresjonsforståelse
 • Holdning og kommunikasjon
 • Dempende strategier
 • Flerkulturell forståelse
 • Grensesetting
 • Lovverket
 • Erfaringsinnspill
 • Debriefing
 • Praktiske teknikker

Instruktørutdanning TMA

TMA sin instruktørutdanning går over 5 dager.
​Hovedinnhold:

 • Gjennomgang av manual
 • Presentasjonsteknikk
 • Instruksjonstrening​
 • Faglig fordypning

For å opprettholde lisensen som instruktør må man hvert år gjennomgå en godkjenning som er av en dags varighet. Lisensen blir gitt for ett år om gangen.

Klinisk fagstige 1 og 2

Klinisk fagstige i psykisk helsearbeid med fordypningsområde, trinn I og II i Psykiatrisk divisjon. Videreutvikling og faglig fordypning er nødvendig i møte med økt spesialisering av helsetjenesten. Dette innebærer og understreker den enkelte medarbeider sitt individuelle ansvar for å holde seg faglig oppdatert og utøve yrket faglig forsvarlig.
​Helsepersonelloven (2001) understreker kravet om faglig forsvarlig utøvelse og har som formål å bidra til kvalitet i helsetjenesten og pasientomsorgen.

Veilederen for Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten (IS-1162) understreker at faglig og administrativ ledelse på alle nivåer omfatter rekruttering og kontinuerlig vedlikehold/oppdatering av personalets kompetanse. Arbeid med kvalitet skal ikke komme i tillegg til de andre oppgavene, men bør være en integrert del av den daglige driften.
Kvalitet på tjenestene som leveres er et sentralt lederansvar, hvor man må sikre ”rett person på rett plass” slik at de ansatte har nødvendig kunnskap og kompetanse for å utføre pasientarbeid.

Behovene for fordypningsområde vil være forskjellig avhengig av hvor man jobber i Psykiatrisk divisjon, og enhetene vet best hvilke faglig kompetanse man må styrke for å fylle de spesifikke behovene og krav til kvalitet. Det vil ofte være behov for at personalet på samme arbeidssted velger ulike fordypningsområder. 
Med interne kliniske fagstiger ønsker Psykiatrisk divisjon å bidra til at medarbeidere kan utvikle sin faglige kompetanse i tråd med de spesifikke behov for kompetanse og krav til kvalitet. Det vil bidra til å sikre at pasienten får sykepleie av høy kvalitet.

Målet med intern Klinisk fagstige i Psykiatrisk divisjon er

 • øke/sikre kompetanse i tråd med dagens faglige retningslinjer og standarder
 • erverve kompetanse i fagområder som arbeidsplassen har behov for
 • skape et kreativt og faglig stimulerende miljø
 • hjelp på veien til å bli klinisk spesialist via faggruppenes forbund
 • være et positivt bidrag i rekruttering av nye medarbeidere
 • bidra til stabilitet i personalgruppen
 • sikre kontinuitet i pasientbehandlingen

Skåringsverktøy

V-RISK-10 (Voldsrisiko sjekkliste-10)​

Dette er en kort scre​ening sjekkliste med 10 ledd som dekker historiske, kliniske og risikohåndteringsvariabler. Uttestingen har vist høy interrater-reabilitet. V-RISK-10 er validert i to helseforetak og det er funnet høy prediktiv validitet for sjekklisten.

Klinisk anvendelig: Screening sjekkliste i akutt- og allmennpsykiatri

Mer informasjon:
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst


 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.