HELSENORGE

Tilbud til barn og unge med spisevansker

Spiseteamet ved HABU gir veiledning ved omfattende og komplekse spise/ernæringsvansker hos barn og unge med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse eller skade i nervesystem eller bevegelsesapparat.

​Spiseteamet består av lege, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, ergoterapeut og logoped. Andre faggrupper blir involvert ved behov. Fagsammensetningen rundt det enkelte barn er avhengig av hvordan vanskene blir beskrevet.

Barn med funksjonsnedsettelser eller utviklingsforsinkelser kan ha større utfordringer knyttet til spiseutviklingen sin enn andre barn.  Spisevansken kan vise seg som

  • Vansker relatert til mengde, d.v.s. manglende interesse for mat, dårlig appetitt/småspisthet, barnet klarer ikke spise en tilstrekkelig mengde, barnet avviser mat/spisevegring.
  • Vansker relatert til konsistens, d.v.s. vansker med å spise mat med en konsistens som forventes ut fra barnets alder
  • Vansker relatert til kostholdets sammensetning, d.v.s. at barnet aksepterer bare et snevert og begrenset utvalg matvarer


Henvisning: Barn og unge med omfattende og komplekse spise- og ernæringsvansker kan bli henvist internt fra barne- og ungdomsklinikken (BUK), fra fastlege i samarbeid med andre lokale fagpersoner eller fra HABU.

Spiseteamet starter opp sitt arbeid ved å hente inn opplysninger fra foresatte og andre som kjenner barnet godt. Foresatte vil få innkalling til en inntakssamtale hvor en forsøker å kartlegge best mulig hva vansken består av. Teamet vil deretter legge en plan for videre utredning.

Tiltak og videre oppfølging vil bli drøftet med foresatte og lokale fagpersoner innen helse og opplæring.

Fant du det du lette etter?