Tilrettelagte fritidsaktiviteter

Brukere, foreldre, frivillige og fagpersoner i kommunene etterspør ofte en oversikt over tilrettelagte fritidsaktiviteter i de kommuner som Helse Stavanger dekker.

Oversikten på denne siden er ikke fullstendig, og vi ber aktører som er nevnt, samt de vi ikke har nevnt, om å gi jevnlige tilbakemeldinger på kontaktpersoner og aktiviteter. På denne måten har vi mulighet til å holde informasjonen oppdatert.

Positiv fritid

Fritid blir gjerne definert som den tiden en fritt disponerer selv. I fritiden har en mulighet for å være seg selv, utvikle egne ferdigheter og ressurser ved å delta i selvvalgte aktiviteter. Positiv fritid innebærer at en selv skal kunne styre valg av aktivitet og at aktiviteten skal være lystbetont.

Fritidsaktivitetene kan være svært ulike og kan innebære både fysisk aktivitet og kulturelle aktiviteter, som drama- og musikkgrupper.

Barn og unge som ikke har erfaring med å delta i fritidsaktiviteter, kan møte ulike utfordringer når de ønsker å finne et tilbud; både av praktisk og mer personlig karakter. Det kan være vanskelig å finne et passende tilbud, egnet transport og ledsager. Personens egen motivasjon, mulighet til å organisere det praktiske rundt deltakelsen i en aktivitet og andre gjøremål i hverdagen kan også være av betydning.

Deltagelse i en aktivitet vil kunne virke positivt på mange områder. Det gir mulighet for å få et sosialt nettverk, oppleve gruppetilhørighet som igjen kan styrke selvfølelse og identitet. Det å delta på arenaer som oppleves som meningsfulle, vil i seg selv bidra til en opplevelse av bedre helse.

Brosjyrens oppbygging

  • Tilbud i den enkelte kommune
  • Treningssentre, friluftsliv, Leir- og ferietilbu
  • Generell informasjo
  • Nyttige adresser, publikasjoner og kontakte

Brosjyren omtaler primært tilbud i regi av kommunen. I tillegg til det kommunale tilbud har noen kommuner tilbud gjennom privat sektor og frivillige organisasjoner.

Flere kommuner har tilbud som er åpne for personer fra andre kommuner.

Noen kommuner har aktivitetskalender, og disse ligger på kommunens hjemmeside. Vi har laget hyperlenker til disse i den elektroniske versjonen av brosjyren. I de kommuner som ikke har aktivitetskalender er aktivitetene nevnt.

E-post- og nettadresser samt flere ulike tilbud, publikasjoner og brukerorganisasjoner er aktiverbare i den elektroniske versjonen av brosjyren.

Begreper

Noen tilbud er tilrettelagt for unge med alle typer funksjonsnedsettelse, mens andre er for undergrupper:

  • Funksjonshemmet/funksjonsnedsettelse: Omfatter personer med både psykisk og fysisk funksjonshemming
  • Utviklingshemmet: Omfatter personer med en psykisk utviklingshemming.
  • Fysisk funksjonshemmet/funksjonsnedsettelse: Omfatter personer som har bevegelsesvansker.

Se hele brosjyren (pdf)

Fant du det du lette etter?