Endokarditt profylakse

Bakteriell endokarditt, det vil si bakterievekst i den indre hjertehinnen, er en meget sjelden sykdom som kan inntreffe i både normale og unormale hjerter. Ved visse former for medfødte hjertefeil er risikoen for dette større enn ellers.

En un gutt får hjertet undersøkt med stetoskop

Endokarditt skal mistenkes ved vedvarende feber uten annen forklaring. Illustrasjonsbildet viser et barn som får hjertet undersøkt. Foto: Colourbox.

Informasjon til foreldre:

Dårlig munn- og tannhygiene er det største risikomomentet for bakteriespredning. God daglig tannpleie, fluorbehandling og regelmessig tannlegebesøk er meget viktig!

For ytterligere å minske risikoen for bakteriell endokarditt, skal barnet ha profylaktisk (det vil si forebyggende) behandling​ med antibiotika før visse operasjoner og før tannbehandling, der det er økt blødningsfare. For eksempel tanntrekking, rotfylling, tannsteinfjernelse og operasjoner i munnhulen. Det er ikke nødvendig ved tannfelling eller vanlig plombering.

Ved bakterielle infeksjoner skal barnet ha antibiotika, som andre barn. Vanlig forkjølelse er forårsaket av virus og skal derfor ikke behandles med antibiotika.

​Informasjon til primærhelsetjenesten

​​Indikasjon:

 • Tidligere gjennomgått endokarditt
 • Innsatte klaffeproteser
 • Komplekse, cyanotiske, medfødte hjertefeil som ikke er reparert (singel ventrikkel,TGA, Fallot etc. )
 • Kirurgisk konstruerte pulmonale shunter eller conduit
 • Komplett reparerte medfødte defekter, de første 6 mnd etter operasjon eller kateter basert intervensjon
 • Reparerte medfødte hjertefeil med restdefekter i tilknytning til fremmedlegeme /protesemateriell
 • Hjertetransplanterte med klaffefeil

​Profylakse behandling gis ved:

 • ​Tannbehandling: Ekstraksjon, fjerning av tannstein, manipulering av rotkanaler, periapicale regioner og perforasjon av munnslimhinne, dvs all blodig tannbehandling
 • Kirurgi på infisert vev
 • Invasive prosedyrer i respirasjons traktus, som medfører incisjon eller biopsi av slimhinne

Profylaksebehandling gis ikke ved:

 • ​Tannfelling, vanlig plombering​
 • Paracentese, snelleinnleggelse (dren i ørene)
 • Blærekaterisering uten urinveisinfeksjon

Generelt:

 • Endokarditt skal mistenkes ved vedvarende feber uten annen forklaring
 • Viktig å utrede og ta bakteriologiske prøver før oppstart. Ikke start antibiotika behandling på mistanke
 • Viktig med god tannhygiene!!! (tannpuss, tanntråd, regelmessige tannlegebesøk)

Anbefalt antibiotika profylakse:

 • Peroral antibiotika profylakse er tilstrekkelig for alle pasienter. Parenteralt gis når peroral ikke kan gis
 • Peroral profylakse gis 1 time før prosedyrestart. Parenteralt gis 30 min før prosedyrestart evt ved innledning av anestesi
 • En dose er nok
 • Hvis en pasient bruker et antibiotikum (terapeutisk) før en prosedyre, skal profylakse gis med et annet middel

Standard antibiotika profylakse:

 • Peroralt: Amoxicillin 2g ( 4 kapsler a 500 mg) Barn: 50 mg/kg, maks 2g, 1time før prosedyre
 • Parenteralt: Ampicillin 2g i.v. eller i.m. Barn: 50 mg/kg, maks 2g, 30 min før prosedyre

Ved Penicillin allergi:

 • Peroralt: Clindamycin 600mg (2 kapsler a 300mg) Barn: 20 mg/kg, maks 600 mg, 1time før prosedyre
 • Parenteralt: Clindamycin 600 mg i.v. Barn: 20 mg/kg, maks 600 mg, 30 min før prosedyre
 • Alternativt: Ceftriaxon 1g, Barn: 50 mg/kg i.v OBS! Skal ikke brukes ved kjent straksreaksjon på Penicillin

​Ved kirurgi på infisert vev med kjent mikrobe:
​​

 • Antibiotika velges etter resistens

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.