Hofteleddsdysplasi

Hofteleddsdysplasi er en tilstand som forekommer hos ca. 1 % av barn født i Norge. Jenter rammes 6 ganger hyppigere enn gutter. Hos halvparten er begge hoftene angrepet og de fleste oppdages i løpet av den første levemåneden, og kalles «tidlig oppdagede». Ca. 20 % oppdages senere, og kalles «sent oppdagede». Mens behandlingen av den første gruppen oftest er enkel, kortvarig og gir gode resultater, kan behandlingen av de sent oppdagede være mer langvarig og vanskelig. Som hovedregel gjelder at det medisinsk faglige ansvaret for screening og behandling tillegges Barneklinikken frem til barnet er 4 ½ mnd. gammel, deretter overtar Ortopedisk avdeling behandlingen og oppfølging av barnet.

et lite barn gråter i mors fang
Hofteleddsdysplasi er en tilstand som forekommer hos ca. 1 % av barn født i Norge. Jenter rammes 6 ganger hyppigere enn gutter. Illustrasjonsbildet viser et nyfødt barn som gråter. Foto: Colourbox.

Alle nyfødte barn ved SUS får undersøkt hoftene med tanke på hofteleddsdysplasi. Dette gjøres av barnelege som rutinekontroll 1. levedøgn.

Les mer om hofteleddsdysplasi

Fant du det du lette etter?