Seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg

Alle gravide kvinner får tilbud om rutineultralyd ved vår poliklinikk. Tilbudet er frivillig, og det er din lege eller jordmor som henviser deg hit. Fødepoliklinikken er, i tilegg til rutineultralyd, et tilbud for kvinner med komplikasjoner i svangerskapet, eller kvinner som tidligere har hatt komplikasjoner. Kvinner med medisinsk sykdom, som tilsier de trenger ekstra oppfølging under svangerskapet, blir også henvist hit.


Fant du det du lette etter?