Henvisning

Henvisning sendes av lege til palliativt senter, og vurderes av inntaksteam. I samråd med henvisende lege vurderes behov for innleggelse i palliativ sengepost, eller oppfølging av mobilt palliativt team (MPT) der pasienten er.

Dersom det ikke er plass på palliativ sengepost, tar lege i palliativt senter kontakt med henvisende lege for å finne beste løsning for pasienten. Dersom innleggelse er nødvendig, må henvisende lege kontakte moderavdeling, og palliativt senter kan tilby oppfølging av MPT.

​​Hvem kan henvises

Palliative pasienter med:

 • et avansert symptombilde eller tilstand som krever rask vurdering og intervensjon
 • sammensatt behov relatert til symptomer og tilstander som trenger tverrfaglig palliativ vurdering i spesialisthelsetjenesten
 • behov for forebygging av symptomer og problemer

og der

 1. behandling ved fastlege, på sykehjem eller i sykehusavdeling ikke har gitt tilstrekkelig lindring av plager
 2. avansert palliativ behandling anses nyttig for at pasienten kan fortsette videre palliativ behandling på et lavere behandlingsnivå (ved «moderavdeling» ved SUS, på sykehjem/ lindrende enhet eller evt hjemme) etter oppfølgning av MPT eller etter avgrenset opphold ved palliativ sengepost


 

Krav til henvisning

Henvisning skal inneholde informasjon om:

 • Aktuell diagnose og komorbiditet (samlet symptombyrde)
 • Behandlingsintensitet
 • Tidligere sykdommer med relevans
 • Funksjonsnivå
 • Utprøvd og aktuell pågående behandling
 • Allergi/bivirkninger
 • Sosiale forhold (bosted, familiesituasjon)
 • Pasientens og familiens ønsker og forventninger
 • Muligheter for poliklinisk vurdering eller vurderingstilsyn lokalt
 • Henvisningsgrunn (hvorfor trengs det tilsyn/vurdering fra palliativt senter)
 • Eventuelt opplysninger om det foreligger individuell plan
 • ESAS-r skjema og kroppskart

Første kontakt

Innen 2 virkedager etter at henvisningen er vurdert

​Vurderingstilsyn av MPT

Etter avtale. Utføres av lege og sykepleier fra MPT, fortrinnsvis sammen med både ansvarlig lege og sykepleier.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.