Pasientforløp

Mobilt palliativt team (MPT) har igangsatt et prosjekt for å utarbeide et palliativt pasientforløp. Det er ansatt en prosjektleder i 20 % stilling fra februar 2015 for å drive dette arbeidet - og arbeidsgruppen er sammensatt av representanter fra SUS og fra kommune.

Palliativt pasientforløp vil gi en helhetlig beskrivelse av pasientens kontakter med de ulike delene av helsevesenet i løpet av den palliative fasen av sykdomsforløpet. Målsettingen er å sikre forutsigbare og likeverdige helsetjenester og behandlingsforløp for den palliative pasienten og de pårørende.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.