Palliativt senter (brosjyre)

Lindrende behandling

Palliativt senter er en aktiv utrednings- og behandlingsenhet for alvorlig syke pasienter som ikke kan bli friske og som har begrenset levetid.

mpt_1280.jpgPalliativt senter er for pasienter i og utenfor sykehus i Helse Stavangers foretaksområde.

Pasientansvarlig lege/fastlege henviser til Palliativt senter. Pasienten følges opp av MPT sammen med ansvarlig lege og sykepleier, eller legges inn på palliativ sengepost.

MÅL

Gjennom tverrfaglig tilnærming, og samarbeid med ansvarlig helsepersonell, vil vi medvirke til å fremme livskvalitet ved å:

  • lindre fysiske smerter og andre plagsomme symptomer
  • tilby støtte ved psykiske, sosiale og eksistensielle problemstillinger
  • gi støtte til pasientens familie og pårørende
  • legge forholdene til rette for at pasienten skal kunne være hjemme mest mulig, også i livets sluttfase dersom det er ønskelig
  • bidra til kompetanseheving innen palliasjon ved SUS og  primærhelsetjenesten

Vi arbeider tverrfaglig sammen med leger, spesialsykepleiere, fysioterapeut, sosionom, prest og klinisk ernæringsfysiolog.

PALLIATIV SENGEPOST 1K

Palliativ sengepost har 4 senger, tilknyttet onkologisk sengepost 1K. Vi arbeider målrettet og tverrfaglig for god kartlegging av situasjonen, og vektlegger god symptomlindring samt ivaretakelse av pasient og pårørende. Vi bidrar i planlegging av nærmeste fremtid, og utskrivelse skjer i samarbeid med fastlege/sykepleier i kommunen.

MOBILT PALLIATIVT TEAM (MPT)

Mobilt palliativt team er en tverrfaglig gruppe som bidrar med råd og veiledning innen lindrende behandling. Teamet skal bidra med å sikre et godt samarbeid mellom spesialist og kommunehelsetjenesten, slik at pasient og pårørende opplever trygghet og kontinuitet i behandlingen.
MPT tilbyr, sammen med ansvarlig lege og sykepleier:

  • tilsynsbesøk i sykehusavdeling eller institusjon
  • hjemmebesøk for å avklare problemstillinger, ansvarsfordeling og sikre god oppfølging.

Vi tilbyr også:

  • poliklinisk konsultasjon. Om mulig ønsker vi at pårørende er med.
  • råd og veiledning for helsepersonell

KONTAKT

Mobilt Palliativt Team

Hverdager kl. 08–15
Tlf 51 51 89 01

Palliativ sengepost 1K

Tlf vaktrom: 51 51 89 23
Mobil tlf: 48 24 97 52

Se hele brosjyren

Palliativt senter. Lindrende behandling (pdf)
Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.