Poliklinikk for blod- og kreftsykdommer

Hos oss behandles alle kreftsykdommer utenom hode-/halskreft og sarkomer, som behandles ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Vi tilbyr moderne behandling for blod- og kreftsyksommer i tråd med nasjonale retningslinjer.

Les mer om Poliklinikk for blod- og kreftsykdommer

Poliklinikk for blod- og kreftsykdommer

Poliklinisk brystkreftbehandling flytter til Torgveien 21

Fra 4. september blir all poliklinisk brystkreftbehandling flyttet til Torgveien 21 v/ Kilden kjøpesenter på Hillevåg. Brystkreftpoliklinikken flytter inn i 2. etasje - bruk oppgangen ved tannlegene.

Åpningstider: 08.00-16.00 mandag-fredag
Telefontid: 08.00-15.30
Telefonnummer: 51 51 48 20

Parkering

Det er parkering i underetasjen i dagkirurgibygget (Torgveien 21) og på baksiden av øyeavdelingsbygget (betalingsautomat). Pårørende og ledsagere kan også bruke parkeringsmulighetene som er i området rundt øyeavdelingen. Alle parkeringsplasser krever betaling.

Blodprøver

Blodprøver må du fortsatt ta hos fastlegen eller på poliklinikk for blod- og kreftsykdommer på Våland. Du må ta blodprøver to dager før du skal ha time/kur.

Strålebehandling

Skal du til strålebehandling eller andre radiologiske undersøkelser skal du møte på Våland eller der du får beskjed i innkallingsbrevet.
Har du spørsmål - ta kontakt med din forløpskoordinator, poliklinikk for blod- og kreftsykdommer eller les på sus.no/abk

Poliklinikk for blod- og kreftsykdommer

Lungekreft behandles i samarbeid med lungeleger ved medisinsk lungepoliklnikk. Hematologisk seksjon behandler alle godartede og ondartede blodsykdommer og lymfekreft.

Poliklinikk for blod- og kreftsykdommer gir cellegiftbehandling, blodtransfusjoner og immunterapi til polikliniske pasienter. Pasienter som kommer fra andre avdelinger får sin cellegiftbehandling ved poliklinikken hvis ikke tilstanden tilsier noe annet. Det blir også utført en del blodtappinger ved poliklinikken.  Pasienter kommer til utredning og kontroller hos legene, og sykepleierne assisterer ved de forskjellige undersøkelsene som blir gjort. Arbeidet blir organisert etter primærsykepleie-prinsippet.

Alle pasienter som går til behandling på poliklinikken får utført blodprøvetaking her ved avdelingen.

Kontakt

Telefon
51 51 89 06 / 51 51 90 47
Telefontid: Mandag til fredag kl.08-15.30
Besøksadresser og praktisk informasjon

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Praktisk informasjon

Parkering Våland

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Du finner også parkeringsplasser for besøkende på sykehusområdet. Når du parkerer må du trekke parkeringsplapp og betale på forhånd. Ved avreise før antatt parkeringstid kan du trekke kortet for å avslutte parkeringen.

Husk å beregne nok parkeringstid. Det kan være noe ventetid ved sykehuset.

Kart merket med parkeringsplasser

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering

Pårørende

​Mange pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon.

Les mer om pårørendes rettigheter og ressurser for deg som er pårørende.